Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Конференција у Монтреалу

Четвртак, 18.10.2018.
Конференција у Монтреалу

 Делегација Републике Србије, предвођена директорком Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Мирјаном Чизмаров, учествовала је на 13. конференцији о ваздушној пловидби (AN-Conf/13) у седишту Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) у Монтреалу.

Конференције о ваздушној пловидби представљају најзначајнији састанак на нивоу ICAO на којим се разматрају стратешка питања у областима АТМ, CNS, SAR и с тим повезана питањима у области ваздухопловне безбедности.    
Као и све претходне, и ова конференција је због свог значаја била изузетно посећена, уз учешће представника 110 држава чланица ICAO.
Конференција је имала за циљ заузимање јединствених ставова који доприносе већој безбедности у лету, унапређењу капацитета и ефикасности система ваздушне пловидбе, од којих користи имају и ваздухопловна заједница и сви корисници услуга у ваздушном саобраћају.  
Препоруке са ове конференције биће коначно усвојене у форми обавезујућих резолуција на 40. заседању Скупштине ICAO (септембар/октобар 2019. године) и тако постати стандарди за даљи развој система ваздушне пловидбе на глобалном нивоу.
 

Назад на остале вести