Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 09.12.2018 20:37:49

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Имплементиран споразум о заједничком ваздушном простору

Среда, 28.02.2018.
Имплементиран споразум о заједничком ваздушном простору

Иницијатива „Слободно коришћење рута у заједничком ваздушном простору југоисточне Европе” (SECSI FRA) је успешно имплементирана 01. фебруара 2018. године, уз подршку Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

Прошло је мање од годину дана након што су контроле летења Аустрије, БиХ, Хрватске, Србије и Црне Горе и Словеније потписале меморандум о сарадњи, са циљем имплементације иницијативе слободног коришћења рута у заједничком ваздушном простору југоисточне Европе – South East Common Sky Initiative Free Route Airspace (SECSI FRA).
 
Ова сарадња довешће до стварања једног од највећих међународних простора слободног коришћења ваздушних рута у Европи и представља значајан корак ка успостављању заједничког Европског слободног коришћења рута (FRA) до 2022.године.
 
Иницијатива SECSI FRA пружа корисницима ваздушног простора дуж југоисточне осе значајне предности по питању избора најкраћих рута између централне Европе и туристичких дестинација Грчке, Египта и Турске. Предности примене SECSI FRA иницијативе су значајне. Омогућавањем планирања и летења директним (најкраћим) путањама, на дневном нивоу скраћују се растојања до 1940 NM (наутичких миља), чиме се постижу уштеде процењене на 285 минута у времену трајања лета, смањење потрошње горива за 8 000 килограма и смањење емисије CO2 (угљен диоксида) за око 25 500 килограма.
 
Од SECSI FRA се очекује да авио компанијама донесе уштеде од око 600-700.000 NM у погледу путања летења на годишњем нивоу. Она ће пружити још више расположивих опција приликом избора жељених путања корисника.

Назад на остале вести