Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Сертификовано 186 лица у ваздухопловној индустрији

Уторак, 13.02.2018.
Сертификовано 186 лица у ваздухопловној индустрији

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије сертификовао је у последњих годину дана у области обезбеђивања у ваздухопловству 186 запослених у ваздухопловној индустрији на територији Републике Србије.

На основу Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству и Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству у последњих годину дана извршено је неколико провера знања, способности и вештина за стицање сертификата у области обезбеђивања у ваздухопловству.
 
За проверу знања  у области „Инструктор обуке у обезбеђивању у ваздухопловству“ пријавило се 12 кандидата и сви кандидати су стекли одговарајућа овлашћења за обављање обуке.
 
Обављена је последња сертификација лица која обављају преглед обезбеђивања на аеродрому. Одговарајуће овлашћење добило је 117 запослених са Аеродрома „Никола Тесла“ – Београд и 29 запослених у ЈП „Аеродром Ниш“ – Ниш.
 
Први пут је обављена и сертификација одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. За сертификацију се пријавило 28 ваздухопловних субјеката, чија је обавеза да именују одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству. Сви пријављени кандидати су стекли сертификат „Одговорни руководилац за обезбеђивање у ваздухопловству“.

Назад на остале вести