Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Сертификовано 186 лица у ваздухопловној индустрији

Уторак, 13.02.2018.
Сертификовано 186 лица у ваздухопловној индустрији

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије сертификовао је у последњих годину дана у области обезбеђивања у ваздухопловству 186 запослених у ваздухопловној индустрији на територији Републике Србије.

На основу Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству и Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству у последњих годину дана извршено је неколико провера знања, способности и вештина за стицање сертификата у области обезбеђивања у ваздухопловству.
 
За проверу знања  у области „Инструктор обуке у обезбеђивању у ваздухопловству“ пријавило се 12 кандидата и сви кандидати су стекли одговарајућа овлашћења за обављање обуке.
 
Обављена је последња сертификација лица која обављају преглед обезбеђивања на аеродрому. Одговарајуће овлашћење добило је 117 запослених са Аеродрома „Никола Тесла“ – Београд и 29 запослених у ЈП „Аеродром Ниш“ – Ниш.
 
Први пут је обављена и сертификација одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. За сертификацију се пријавило 28 ваздухопловних субјеката, чија је обавеза да именују одговорног руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству. Сви пријављени кандидати су стекли сертификат „Одговорни руководилац за обезбеђивање у ваздухопловству“.

Назад на остале вести