Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 25.03.2019 02:23:26

Имајући у виду безбедносну директиву Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја - ЕАСА, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је донео хитно ваздухопловно обавештењеNOTAM,  којим се забрањује коришћење ваздухоплова типа Boeing модел 737-8 МАX и 737-9 МАX за полетање и слетање на аеродроме у Републици Србији, као и за прелете у ваздушном простору Републике Србије. У регистру ваздухоплова који води Директорат цивилног ваздухопловства Репбулике Србије, нема уписаних ваздухоплова Boeing модел 737-8 МАX и 737-9 МАX.Ванредни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивња на аеродрому почиње од 4. марта 2019. године.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 25. фебруара 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештење и захтеви / Обавештење о термину тестирања у процесу ванредне сертификације особља које обаља преглед обебеђивања на аеродрому Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиПоступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Регионални састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Србије и Црне Горе

Четвртак, 01.02.2018.
Регионални састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Србије и Црне Горе

 У духу сталне успешне сарадње која је у протеклим годинама постојала између цивилних ваздухопловних власти у региону, данас у Скопљу (31.01.2018.) одржан је радни састанак генералних директора цивилних ваздухопловних власти Републике Македоније, Републике Србије и Црне Горе, Горан Јандреоски, Мирјана Чизмаров и Драган Ђуровић.

Размена искустава и знања који су од регионалног интереса има за исход потписивање низа Меморандума о сарадњи која је конципирана у неколико сфера цивилног ваздухопловства.
 
Шефови регулаторних тела цивилног ваздухопловства Републике Македоније, Србија и Црна Гора, на данашњем састанку су још једном потврдили стратешке користи од регионалне сарадње ваздухопловних власти, у вези са безбедношћу и обезбеђивањем ваздушног саобраћаја, али и у области права путника у ваздушном саобраћају као највиших приоритета за стварање европског профила ваздушног саобраћаја за авио-индустрије и путника.
 
Генерални директори су се обавезали да ће унапредити будућу сарадњу кроз своја позитивна искуства у процесу усклађивања с ИКАО стандардима и другим европским прописима и критеријумима.
 
На регионалном састанку генералних директора цивилних ваздухопловних власти у Скопљу још једном је потврђен низ изазова и прилика са којима се регион суочава у погледу цивилног ваздухопловства, али и наглашене су спремност и заједнички интереси као предуслови за ефикасно испуњавање обавеза које произилазе из надлежности регулаторних тела у цивилном ваздухопловству земаља овог региона.
 
 

Назад на остале вести