Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 12.12.2018 15:40:38

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Европска комисија у посети Директорату

Четвртак, 14.12.2017.
Европска комисија у посети Директорату

Европска комисија у посети Директорату

 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је у периоду од 11. до 13. децембра 2017. године био домаћин експертском тиму Европске комисије.

Сврха посете Европске комисије била је процена примене Мултилатералног споразума о успостављању јединственог европског ваздухопловног подручја (ЕСАА споразум) у Републици Србији.

ЕСАА споразум има за циљ ширење заједничког ваздухопловног подручја на простор југоисточне Европе ради потпуне интеграције у јединствено европско ваздухопловно тржиште.

Састанак је имао посебан значај и због тога што је Република Србија прва држава коју је експертски тим Европске комисије посетио после ступања на снагу ЕСАА споразума, 1. децембра 2017. године.

Приликом посете процењен је напредак у примени прописа у области цивилног ваздухопловства и  прописа из области повезаних са цивилним ваздухопловством (туризам, радни односи, осигурање, одговорност за штету, заштита потрошача, заштита животне средине).

Осим представника Директората цивилног ваздухопловства у раду су учествовали и представници Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства за европске интеграције, Министарства правде, Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Народне банке Србије, Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за контролу државне помоћи, Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, Air Serbia-е и SMATSA- е.

Као резултат посете, представници Европске комисије су похвалили изузетне напоре које је Република Србија, а посебно Директорат цивилног ваздухопловства, уложила у примену  ЕСАА споразума и потврдили значајан напредак који је постигнут у периоду од последње посете.

 

 


Назад на остале вести