Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Европска комисија у посети Директорату

Четвртак, 14.12.2017.
Европска комисија у посети Директорату

Европска комисија у посети Директорату

 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је у периоду од 11. до 13. децембра 2017. године био домаћин експертском тиму Европске комисије.

Сврха посете Европске комисије била је процена примене Мултилатералног споразума о успостављању јединственог европског ваздухопловног подручја (ЕСАА споразум) у Републици Србији.

ЕСАА споразум има за циљ ширење заједничког ваздухопловног подручја на простор југоисточне Европе ради потпуне интеграције у јединствено европско ваздухопловно тржиште.

Састанак је имао посебан значај и због тога што је Република Србија прва држава коју је експертски тим Европске комисије посетио после ступања на снагу ЕСАА споразума, 1. децембра 2017. године.

Приликом посете процењен је напредак у примени прописа у области цивилног ваздухопловства и  прописа из области повезаних са цивилним ваздухопловством (туризам, радни односи, осигурање, одговорност за штету, заштита потрошача, заштита животне средине).

Осим представника Директората цивилног ваздухопловства у раду су учествовали и представници Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства за европске интеграције, Министарства правде, Министарства за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Народне банке Србије, Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за контролу државне помоћи, Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, Air Serbia-е и SMATSA- е.

Као резултат посете, представници Европске комисије су похвалили изузетне напоре које је Република Србија, а посебно Директорат цивилног ваздухопловства, уложила у примену  ЕСАА споразума и потврдили значајан напредак који је постигнут у периоду од последње посете.

 

 


Назад на остале вести