Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 27.05.2018 13:47:47

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Вести са сајта

Србија окупила регионалне ваздухопловне власти

Петак, 24.03.2017.
Србија окупила регионалне ваздухопловне власти

 

Србија окупила регионалне ваздухопловне власти

 

У просторијама Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, у среду 23.марта, одржан је регионални састанак директора агенција за цивилно ваздухопловство. 

Позиву директорке Директората Мирјане Чизмаров одазвале су се све колеге из региона, директори ваздухопловних власти свих бивших југословенских република, који су се по први пут окупили у том саставу на једном месту и отворено разговарали о питањима од заједничког интереса, проблемима и изазовима са којима се суочавају у раду, могућностима за заједничко деловање и модалитетима за унапређење сарадње. 

Разговарало се и о тренутном статусу меморандума о разумевању потписаних између ваздухопловних власти који представљају препознатљив и прихваћен модел за успостављање овакве сарадње и потреби за њихово ажурирање, могућностима формирања „pool-а“ експерата и размени експерата чије би знање и искуство било на располагању свима и било драгоцено за ваздухопловне власти у региону, као и о другим питањима од заједничког интереса.

Уочена је потребе да се успостави и олакша техничка сарадња у конкретним областима које су у искључивој надлежности ваздухопловних власти како би се постигао заједнички циљ, унапређење регионалне сарадње у циљу ефикасног суочавања са новим изазовима и адекватно испуњавање обавеза који проистичу из међународних захтева у области цивилног ваздухопловства.

На крају је констатовано да овакав формат састанака доприноси постизању заједничког циља те да ће овај београдски, као само први у низу, прерасти у традиционално окупљање.


Назад на остале вести