Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.06.2018 17:16:30

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Вести са сајта