Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Најава радионице о националном програму и плану безбедности у цивилном ваздухопловству

Петак, 09.12.2016.

  

Директорат цивилног ваздухопловства организоваће радионицу за све ваздухопловне субјекте у Србији, над којима обавља надзор, ради детаљнијег упознавања и популаризације Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству као и Националног плана безбедности у цивилном ваздухопловству Републике Србије за период 2017-2018. године.

Радионица ће бити одржана у Београду, 15. децембра 2016. године, у Дому Војске Србије (ул. Француска 2).

На радионици,  којој ће присуствовати авио–превозиоци, центри за обуку ваздухопловног особља, Контрола летења, организације за одржавање ваздухоплова али и представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Центра за истраживање удеса и Министарства одбране, биће представљени новоусвојени  документи о безбедности и појашњене мере националног програма и плана.

Циљ одржавања скупа је, између осталог,  и да се чују и размотре конструктивна мишљења учесника о новоусвојеним документима и усвоје корекције, уколико се утврди да је то потребно.

Директорат је на основу Националног програма безбедности у цивилном ваздухопловству Републике Србије, који је усвојила Влада Србије, припремио и усвојио Национални план безбедности у цивилном ваздухопловства за период 2017-2018. године.

 

Назад на остале вести