Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају објављен је у "Службеном гласнику РС", број 9/20 и ступа на снагу 12. фебруара 2020. године. ONE STOP SECURITY  у Србији. Од јануара 2020. године систем обезбеђивања у ваздухопловству у нашој земљи исти као у земљама Европске уније Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Директорат и Машински почели сарадњу

Среда, 01.06.2016.
Директорат и Машински почели сарадњу

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Машински факултет Универзитета у Београду потписали су 31. маја 2016. године Меморандум о сарадњи. Две институције ће убудуће спроводити конкретне активности које имају едукативну, практичну и развојну димензију за све студенте Машинског факултета и запослене у Директорату..
 
У име Директората Меморандум је потписала директорка Мирјана Чизмаров док је Машински факултет представљао декан Радивоје Митровић.
 
Сарадња две институције убудуће ће се огледати кроз студентску праксу, гостујућа предавања запослених у Директорату на Машинском факултету, реализацију тренинг програма, посете Директорату цивилног ваздухопловства, рад на пројектима, истраживачки рад, као и заједнички наступ у јавности.
 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овиме наставља најављено успостављање специјалних одоноса са високо школским установама у Србији у циљу едукације и припреме младих кадрова односно студената. Сарадња је остварена са Факултетом организационих наука, Саобраћајним факултетом, Електротехничким факултетом и сада Машинским факултетом, Универзитета у Београду. 


Назад на остале вести