Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Одржан експертски састанак посвећен трагању и спасавању

Понедељак, 09.05.2016.
Одржан експертски састанак посвећен трагању и спасавању

Регионални експертски састанак посвећен трагању за ваздухопловом и спасавању лица одржан је у Београду, 4. маја 2016. године, у организацији Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и Еуроконтрола.
 
На састанку су учествовали представници надлежних органа за трагање и спасавање из укупно осам земаља региона: Босна и Херцеговина, Хрватска, Мађарска, Македонија, Црна Гора, Румунија, Словачка и Србија.
 
Састанак је отворила директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, госпођа Мирјана Чизмаров, а поред представника Еуроконтрола који су узели активно учешће у припреми и самом току састанка, своје гледиште у домену међународне регулативе и регионалне сарадње у области трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству је представила и Међународна организација цивилног ваздухопловства (IСАО) – Регионална канцеларија Париз.
 
Основни задатак Регионалног састанка била је отворена експертска дебата о принципима и пољима будуће сарадње надлежних регионалних тела за трагање и спасавање у цивилном ваздухопловству. Посебан аспект рада је био усмерен на дискусију о организационим питањима у вези са формирањем и функционисањем будућег регионалног комитета за трагање и спасавање.
 
Размене идеја и предлога међу експертима из земаља и међународних организација које су узеле учешће на састанку су допринели бољем разумевању актуелног стања, изазова и жељеног нивоа сарадње у наведеној области. Интерактивна дебата и материјал који је представљен кроз презентације ће послужити као основ за израду Меморандума о разумевању, као кровног акта за оснивање Регионалног комитета за трагање и спасавање.
 
Поред  принципа и области сарадње, те решавања  организационих питања будућег регионалног комитета који би се бавио стратешким и оперативним аспектима сарадње у области трагања за ваздухопловом и спасавања у региону, дефинисани су и конкретни будући кораци у склопу целокупне иницијативе.
 
С тим у вези, учесници састанка су донели следеће закључке:
 
  1. Потврђена је потреба за регионалном прекограничном сарадњом у циљу ефикаснијег спровођења операција трагања и спасавања;
  2. Договорени су конкретни будући кораци ради потписивање Меморандума о разумевању са циљем оснивања Регионалног комитета за трагање и спасавање у новембру 2016. године;
  3. Државе учеснице су преузеле задатак да до 15. јуна 2016. године проследе Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије и EUROCONTROL-у предлоге за план рада Регионалног комитета за трагање и спасавање за 2017. годину;
  4. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и EUROCONTROL ће до 30. јуна 2016. године доставити државама учесницама нацрт Меморандума о разумевању, укључујући и Правилник о раду Регионалног комитета, као и Нацрт плана рада за 2017. годину;
  5. Државе учеснице треба да до 31. августа 2016. године проследе Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије и EUROCONTROL-у коментаре на нацрт Меморандума о разумевању са пратећим Правилником о раду, као и коментаре на Нацрт плана рада будућег регионалног тела;
  6. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и EUROCONTROL ће организовати састанак у другој половини септембра 2016. године ради усаглашења финалне верзије  Меморандума о разумевању, Правилника о раду и Нацрта плана рада за 2017. годину, а који ће бити достављени свим заинтересованим учесницама на усвајање;

У складу са горе наведеним закључцима, први састанак Регионалног SAR комитета планиран је да се одржи у новембру 2016.године, где ће представници националних тела за трагање и спасавање из држава и међународних организација заинтересованих за регионалну сарадњу усвојити и  потписати Меморандум о разумевању о регионалној сарадњи у области трагања и спасавања, заједно са Правилником о раду и  Планом рада за 2017. годину. 


Назад на остале вести