Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Србија у новембру пуноправни члан ЈАА-а

Петак, 21.07.2006.
У складу са Акционим планом Директората цивилног ваздухопловства којим су прецизирани задаци у правцу испуњавања услова за пуноправно чланство Србије у Заједничким ваздухопловним властима Европе (ЈАА), у Београду је од 11. до 14. јула 2006. године реализована посета инспекцијског експертског тима те међународне организације. Циљ ове инспекције је остваривање увида у организацију и функционисање ваздухопловне власти у Србији, стање ваздухопловних прописа као и могућност да се обезбеди непосредна примена међународне регулативе и ваздухопловних стандарда, нарочито у области ваздухопловне сигурности.
 
Након извршене инспекције, на  завршном састанку, представници међународног експертског тима ЈАА су истакли општи позитиван утисак затеченим стањем у Директорату цивилног ваздухопловства нагласивши одличну организацију ваздухопловне власти у Србији,  стручност и мотивисаност ваздухопловног особља обученог за непосредну имплементацију регулативе и спровођење надзорних послова и посебно подржали планове Директората у правцу институционалног јачања овог независног регулаторног и надзорног органа, формираног у складу  свим европским ваздухопловним стандардима.
 
На основу утврђеног стања, експертски тим ЈАА ће предложити одговарајућим органима ЈАА ваздухопловне власти Србије за пуноправног члана те организације, до краја новембра 2006. године што ће омогућити стандардизацију и  валидацију наших сертификата и процедура, нашој ваздухопловној привреди и стручњацима из ове области дати једнаке могућности за пружање услуга и равноправно представљање и деловање у оквиру европске ваздухопловне породице.
 
Пуноправно чланство у ЈАА у овом моменту за нас представља  приоритет. 

Назад на остале вести