Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Србија у новембру пуноправни члан ЈАА-а

Петак, 21.07.2006.
У складу са Акционим планом Директората цивилног ваздухопловства којим су прецизирани задаци у правцу испуњавања услова за пуноправно чланство Србије у Заједничким ваздухопловним властима Европе (ЈАА), у Београду је од 11. до 14. јула 2006. године реализована посета инспекцијског експертског тима те међународне организације. Циљ ове инспекције је остваривање увида у организацију и функционисање ваздухопловне власти у Србији, стање ваздухопловних прописа као и могућност да се обезбеди непосредна примена међународне регулативе и ваздухопловних стандарда, нарочито у области ваздухопловне сигурности.
 
Након извршене инспекције, на  завршном састанку, представници међународног експертског тима ЈАА су истакли општи позитиван утисак затеченим стањем у Директорату цивилног ваздухопловства нагласивши одличну организацију ваздухопловне власти у Србији,  стручност и мотивисаност ваздухопловног особља обученог за непосредну имплементацију регулативе и спровођење надзорних послова и посебно подржали планове Директората у правцу институционалног јачања овог независног регулаторног и надзорног органа, формираног у складу  свим европским ваздухопловним стандардима.
 
На основу утврђеног стања, експертски тим ЈАА ће предложити одговарајућим органима ЈАА ваздухопловне власти Србије за пуноправног члана те организације, до краја новембра 2006. године што ће омогућити стандардизацију и  валидацију наших сертификата и процедура, нашој ваздухопловној привреди и стручњацима из ове области дати једнаке могућности за пружање услуга и равноправно представљање и деловање у оквиру европске ваздухопловне породице.
 
Пуноправно чланство у ЈАА у овом моменту за нас представља  приоритет. 

Назад на остале вести