Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Обука ваздухопловних инспектора у Енглеској - тренинг центар АЛТЕОН

Уторак, 05.06.2007.

Четворица ваздухопловних инспектора Директората цивилног ваздухопловства – Златко Мишчевић, Милан Ћосић, Љубиша Михајловић и Михајло Јевтовић, успешно су завршили обуку, у Лутону за тип Б- 737, а у Гетвику прошли диференцијалну обуку за Б- 737 НГ. Школовање наших пилота од 23.04.-04.06.2007.год је финансирао Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије ДЦВ, Федерална ваздухопловна управа FAA и Америчка агенција за међународни развој USAID. 


Назад на остале вести