Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Делегација ЈАА у Директорату од 25.06.- 29.06.2007.

Недеља, 10.06.2007.

Надзорни одит (audit) тимови ЈАА (Јединствених ваздухопловних власти Европе)за стандардизацију у области летачких дозвола и ваздухопловне медицине, као и тимови за ЛИСТ и МЕСТ. Уколико Директорат добије позитивну оцену ЈАА контроле наши пилоти имаће ЈАР летачке дозволе које су признате у целој Европи. 


Назад на остале вести