Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Ваздушни путеви Србије од 1. јула у европском систему наплате

Недеља, 01.07.2007.
Наплата услуга за коришћење ваздушних путева Србије од 1. јула ове године, обављаће се из Европске организације за безбедност ваздушне пловидбе EUROCONTROL са седиштем у Бриселу.
 
Потписивањем EUROCONTROL Конвенције 1. јула 2005. године, и овом одлуком Комитета Европске организације за безбедност ваздушне пловидбе о уласку у јединствен систем Србија је у потпуности интегрисана у ову европску организацију, као држава чија је ваздухопловна власт заснована на принципима и стандардима ЕУ.
Тиме је Србија учинила значајан корак у процесу придруживања ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ.
 
На састанку одржаном 14. јуна у Бриселу, делегације Директората цивилног ваздухопловства Србије (ваздухопловне власти) и SMATSA - Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе, известиле су Комитет EUROCONTROL да је наша држава испунила све услове за пријем у јединствен систем рутних наплата. То подразумева:
  • да држава примењује европске прописе који обезбеђују безбедан, сигуран, ефикасан и еколошки чист ваздушни простор и
  • да трошкове услуга за промет у ваздушном саобраћају формира на основу стандарда Европске уније.
Комитет EUROCONTROL-а је, први пут у досадашњој пракси, одлучио да две независне државе, у овом случају Србија и Црна Гора, имају заједничку цену за наплату рутних надокнада. 

Назад на остале вести