Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Ускоро ЈАR пилотске дозволе

Уторак, 11.09.2007.
Пилотске дозволе  издате од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије требало би да од 6. децембра 2007. године добију ознаку JAR 1 (дозволе за пилоте авиона) и JAR 2 (за пилоте хеликоптера). 
 
У Келну ће се 14. новембра састати Комитет ЈАА (Јединстване ваздухопловне власти Европе) који ће, како је предвиђено, упутити препоруку Борду директора ЈАА за улазак српских ваздухопловних власти у систем стандардизованих летачких дозвола.
 

Препорука Комитета ЈАА је уверење да је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије испунио све стандарде у вези са летачким дозволама које прописује Европа. Дакле, српске ваздухопловне власти  требало би да 5. децембра 2007. године на састанку Борда директора ЈАА буду званично обавештене да су летачке дозволе издате у Србији важеће свуда у Европи. 


Назад на остале вести