Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Ускоро ЈАR пилотске дозволе

Уторак, 11.09.2007.
Пилотске дозволе  издате од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије требало би да од 6. децембра 2007. године добију ознаку JAR 1 (дозволе за пилоте авиона) и JAR 2 (за пилоте хеликоптера). 
 
У Келну ће се 14. новембра састати Комитет ЈАА (Јединстване ваздухопловне власти Европе) који ће, како је предвиђено, упутити препоруку Борду директора ЈАА за улазак српских ваздухопловних власти у систем стандардизованих летачких дозвола.
 

Препорука Комитета ЈАА је уверење да је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије испунио све стандарде у вези са летачким дозволама које прописује Европа. Дакле, српске ваздухопловне власти  требало би да 5. децембра 2007. године на састанку Борда директора ЈАА буду званично обавештене да су летачке дозволе издате у Србији важеће свуда у Европи. 


Назад на остале вести