Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Србија - посматрач у Европској агенцији за сигурност ваздушне пловидбе

Четвртак, 27.09.2007.
Србија ће убудуће у својству посматрача учествовати у раду Европске агенције за сигурност ваздушне пловидбе.
 
Србија би требало што пре да именује свог представника који ће у својству посматрача учествовати у изради нових, усаглашених европских ваздухопловних прописа, стоји у писму Европске агенције за сигурност ваздушне пловидбе упућеном нашој мисији при ЕУ.
 
У писму се истиче да је Србија после потписивања Споразума са ЕУ о заједничком европском ваздухопловном подручју, у јуну 2006. године, добродошла, да као посматрач учествује у раду Европске агенције. 

Назад на остале вести