Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Србија - посматрач у Европској агенцији за сигурност ваздушне пловидбе

Четвртак, 27.09.2007.
Србија ће убудуће у својству посматрача учествовати у раду Европске агенције за сигурност ваздушне пловидбе.
 
Србија би требало што пре да именује свог представника који ће у својству посматрача учествовати у изради нових, усаглашених европских ваздухопловних прописа, стоји у писму Европске агенције за сигурност ваздушне пловидбе упућеном нашој мисији при ЕУ.
 
У писму се истиче да је Србија после потписивања Споразума са ЕУ о заједничком европском ваздухопловном подручју, у јуну 2006. године, добродошла, да као посматрач учествује у раду Европске агенције. 

Назад на остале вести