Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Курс ICAO у Београду – Safety Management Systems (SMS)

Петак, 12.10.2007.
У Београду ће се од 15. – 19. октобра  одржати курс ICAO Safety Managment System – Систем управљања сигурношћу.
 
Курс је намењен  запосленима у сектору за сигурност и надзор у оквиру ваздухопловних власти, контроле летења, аеродрома и авиокомпанија.
 
Циљ курса је:
- унапређење постојећег знања запослених о управљању  системом  сигурности и  применом ICAO стандарда (SARPs).
- стицање вештина и примена кључних компоненти Safety Managment Systems (SMS), и  усаглашавање националне регулативе са стандардима ICAO SARPs .
 
Курс воде експерти  ICAO – Међународне организације за цивилно ваздухопловство. Организатор курса је Директорат цивилног ваздухопливства Републике Србије, а место одржавања - сала „Београд“ Аеродрома„ Никола Тесла“. 

Назад на остале вести