Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Дозволе техничког особља и центара за њихову обуку издате у Србији - важеће у целој Европи

Петак, 21.03.2008.
Дозволе авио-механичара и авио-инжењера као и уверења о оспособљености центара за обуку ваздухопловно–техничког особља које су издате у Републици Србији, постале су важеће у Европи, односно у земљама чланицама Заједничких европских ваздухопловних власти (42 земље). 
 
Управни одбор Заједничких европских ваздухопловних власти (Joint Aviation Authorities) одлучио је да Републику Србију уврсти у концепт узајамног признавања дозвола. Практично, дозволе које авио-механичарима и авио-инжењерима, као и центрима за њихову обуку, издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, усклађене су са европском регулативом и  издају се на основу прописа  Заједничких европских ваздухопловних власти– ЈАR 147 (Организације за обуку ваздухопловно-техничког особља) и ЈАR 66 (Овлашћено особље одржавања). 
 
Одлука о узајамном признавању дозвола које издаје Директорат цивилног ваздухопловства Rепублике Србије озваничена је 18. марта у Паризу, током редовних састанака Управног одбора и Комитета ЈАА-а.
 
Генерални директор Директората цивилног ваздухопловства, мр Милан Моковић, оценивши ову одлуку ЈАА-а изузетнио важном, нагласио је да су српске ваздухопловне власти спремне и за преостале стандардизације и узајамно признавање дозвола у области пловидбености ваздухоплова (JAR-145 и PART M) и саобраћајне делатности (JAR-OPS 1 и JAR-OPS 3), чија се реализација очекује до краја 2008. године.
 
Подсетимо да су, већ од новембра 2007. године, дозволе пилота, школских центара зањихову обуку као и овлашћења, дозволе и уверења из области ваздухопловне медицине, признате у Европи. 
 
Одлука ЈААрезултат је огромног рада експератског тима Директората цивилног ваздухопловства Rепублике Србијена усклађивању наших закона са регулативом Европске заједнице. 
 

Овај успех Директората цивилног ваздухопловстава Rепублике Србије има огроман значај за развој српског ваздухопловства, привреде и Србије у целини. 


Назад на остале вести