Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Покретање програма ISIS (Implementation of the Single European Sky In South East Еurope) - Корак напред ка проширењу Јединственог европског неба у Југоисточној Европи

Четвртак, 29.05.2008.
Брисел, 28. април 2008. године
 
Осам држава Југоисточне Европе, Мисија уједињених нација на Косову (УНМИК), Европска комисија, Пакт за стабилност Југоисточне Европе и Савет за регионалну сарадњу договорили су се 22. априла 2008. године да покрену Програм подршке за ISIS - Implementation of the Single European Sky In South East Europe (Спровођење Јединсвеног европског неба у Југоисточној Европи). 
 
Споразум су, у Стокхолму, потписали генерални директори цивилних ваздухопловних власти Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Црне Горе, Румуније, Србије и Бивше Југословенске Републике Македоније, представник Мисије Уједињених Нација на Косову (УНИМК) за Резолуцију бр. 1244 Савета Безбедности УН, као и Европска комисија, Пакт за Стабилност Југоисточне Европе и Савет регионалне сарадње. Учесници су се договорили да Министрима предложе потврђивање политичке подршке овој иницијативи. 
 
Јединствено европско небо (SES), започето 2004, има за циљ да реформише структуру контроле летења у Европи како би се задовољиле будуће потребе капацитета и безбедности. У том контексту, подршка проширењу Јединственог европског неба (SES) на наше суседе а поготову на Југоситочну Европу, јесте саставни део планова Европске комисије и оквирног прописа Јединственог европског неба (SES). 
 
Југоисточна Европа је стратешко подручје на којем је потребно гарантовати несметан, безбедан и поуздан проток ваздушног саобраћаја између Европске Уније и јужних и југоисточних мрежа. Ваздухопловство је од виталног значаја за повезивање људи и привреде. Боље повезивање ЕУ и других земаља доприноси трговинском и економском развоју. Стога је неопходно развити и побољшати услове који ће дозволити државама у овом региону да имају главну улогу у будућој европској мрежи ваздушне пловидбе, уз највише стандарде. 
 
Програм подршке за ISIS проистиче из претходне иницијативе SEE FABA (South East Europe Functional Airspace Block Approach) која је стопирана настанком овог програма подршке. Све државе и организације које припадају овом географском подручју покренуле су ISIS у намери да се потпомогне међуповезаности националних инфраструктура и услуга ваздушне пловидбе и усаглашавању прописа и стандарда са прописима о Јединственом европском небу. Ако се упореди са иницијативом SEE FABA, Програм за ISIS нема за циљ успостављање функционалних ваздушних блокова (FAB) у региону, већ жели да обезбеди подршку како би се помогло у превођењу прописа о SES у националне законе. Као таквим, ISIS је предвидео да се запосленима који су задужени за послове управљања ваздушним саобраћајем пренесе адекватно знање и разумевање прописа о SES а такође да потпомогне успостављање добро функционалних структура. Као важан елемент Јединственог европског неба, успостављање функционалних блокова ваздушног простора у Југоисточној Европи остаће у складу са домаћим процесима одлучивања и неће подлећи финансирању преко ISIS. 
 

Програм ISIS ступио је на снагу одмах по потписивању.  


Назад на остале вести