Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Преговори за закључивање Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске – Загрeб, 29. и 30. мај 2008. године

Петак, 06.06.2008.
Делегације Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске, одржале су 29. и 30. маја у Загребу прву рунду преговора за закључивање Споразума о ваздушном саобраћају двеју земаља и потписале Протокол са преговора.
 
Резултат преговора је усаглашавање текста појединих чланова Нацрта споразума, потписивање Протокола са преговора и сагласност хрватске стране да 2. маја 2008. године ЈАТ Airways-у изда привремену дозволу за обављање саобраћаја на линији Београд – Пула – Београд. 
 
Преговори су вођени на основу текста Нацрта Споразума о ваздушном саобраћају Републике Србије и Републике Хрватске и препорука Европске комисије. Током састанка, размотрена су између осталих, следећа питања:
 
  • права авио-превозника држава страна уговорница у обављању саобраћаја; начин и услови одређивања авио-превозника држава страна уговорница; услови за издавање дозволе за обављање саобраћаја; услови за повлачење, обуставу и ограничење дозволе за обављање саобраћаја;
  • ваздухопловна сигурност и безбедност као и многа друга питања.
Састанак двеју делегација протекао је у радној атмосфери са заједничким циљем да се уговором регулишу односи у ваздушном саобраћају између Србије и Хратске. 
 
Делегацију Владе Републике Србије је због спречености шефа делегације Милана Моковића генералног директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, предводила госпођа Зорица Радосављевић, директор Сектора за међународну сарадњу и ваздухопловну регулативу у Директорату. Делегацију Владе Републике Хрватске предводио је господин Дамир Винце, помоћник министра за ваздушни саобраћај у Министарству мора, промета и инфраструктуре. Обе стране су се договориле да преговоре, у оквиру друге рунде, наставе у Београду.  

Назад на остале вести