Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Преговори за закључивање Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске – Загрeб, 29. и 30. мај 2008. године

Петак, 06.06.2008.
Делегације Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске, одржале су 29. и 30. маја у Загребу прву рунду преговора за закључивање Споразума о ваздушном саобраћају двеју земаља и потписале Протокол са преговора.
 
Резултат преговора је усаглашавање текста појединих чланова Нацрта споразума, потписивање Протокола са преговора и сагласност хрватске стране да 2. маја 2008. године ЈАТ Airways-у изда привремену дозволу за обављање саобраћаја на линији Београд – Пула – Београд. 
 
Преговори су вођени на основу текста Нацрта Споразума о ваздушном саобраћају Републике Србије и Републике Хрватске и препорука Европске комисије. Током састанка, размотрена су између осталих, следећа питања:
 
  • права авио-превозника држава страна уговорница у обављању саобраћаја; начин и услови одређивања авио-превозника држава страна уговорница; услови за издавање дозволе за обављање саобраћаја; услови за повлачење, обуставу и ограничење дозволе за обављање саобраћаја;
  • ваздухопловна сигурност и безбедност као и многа друга питања.
Састанак двеју делегација протекао је у радној атмосфери са заједничким циљем да се уговором регулишу односи у ваздушном саобраћају између Србије и Хратске. 
 
Делегацију Владе Републике Србије је због спречености шефа делегације Милана Моковића генералног директора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, предводила госпођа Зорица Радосављевић, директор Сектора за међународну сарадњу и ваздухопловну регулативу у Директорату. Делегацију Владе Републике Хрватске предводио је господин Дамир Винце, помоћник министра за ваздушни саобраћај у Министарству мора, промета и инфраструктуре. Обе стране су се договориле да преговоре, у оквиру друге рунде, наставе у Београду.  

Назад на остале вести