Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Нацрт закона о цивилном ваздухопловству

Среда, 01.10.2008.
Радна група Министарства за инфраструктуру коју је формирао министар Милутин Мркоњић и стручњаци Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије које је одредио генерални директор ДЦВ-а сачинили су Нацрт закона о цивилном ваздухопловству.
 
Нацрт закона је предат Министарству за инфраструктуру које ће га даље упутити у процедуру одређену пословником Владе.
 

Директорат цивилног ваздухопловства Вам омогућава да се упознате са Нацртом закона о цивилном ваздухопловству. 


Назад на остале вести