Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Нацрт закона о цивилном ваздухопловству

Среда, 01.10.2008.
Радна група Министарства за инфраструктуру коју је формирао министар Милутин Мркоњић и стручњаци Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије које је одредио генерални директор ДЦВ-а сачинили су Нацрт закона о цивилном ваздухопловству.
 
Нацрт закона је предат Министарству за инфраструктуру које ће га даље упутити у процедуру одређену пословником Владе.
 

Директорат цивилног ваздухопловства Вам омогућава да се упознате са Нацртом закона о цивилном ваздухопловству. 


Назад на остале вести