Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

Београд изабран за Регионални тренинг центар ЈАА за Балкан

Петак, 10.10.2008.
На састанку  представника  Заједничких ваздухопловних власти Европе  ЈАА – Јоint Aviation Authorities Europe и представника  ваздухопловних власти Румуније, Црне Горе,  Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Албаније и Србије, Београд је изабран за Регионални тренинг центар ЈАА за Балкан.
 
На скупу одржаном у београдском хотелу Хајат, једногласно је одлучено да убудуће Заједничке ваздухопловне власти Европе све курсеве из  области цивилног ваздухопловства  за земље Балкана организују у Београду уз подршку и пуно учешће Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.
Директор ЈАА Андре Ауер је честитајући Директорату цивилног ваздухопловства, поновио да је ваздухопловна власт Србије показала да се успешно развија примењујући стандарде Европске уније и да је сигуран да ће Директорат у оквиру Регионалног тренинг центра помоћи и другим ваздухопловним властима да достигну ниво Србије.
 
Директор Директората цивилног ваздухопловства мр Милан Моковић је рекао да је избором Београда за Регионални тренинг центар ЈАА за Балкан,  одато велико признање ваздухопловним властима Србије за досадашњи рад. „ Уз подршку Владе Србије и Mинистарства за инфраструктуру , Директорат је урадио много на усклађивању наше регулативе са европском, на унапређењу система сигурности и безбедности ваздушног простора што је и допринело да дозволе издате у Директорату буду признате широм света „ истакао је Моковић. 

На скупу је истакнуто да  ће  то бити први тренинг центар Заједничких ваздухопловних власти отворен у југоисточном делу Европе. 

Београд 10.10.2008. Представници ЈАА и ваздухопловних власти земаља Балкана


Назад на остале вести