Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

За јачање безбедносног система - Директорату донација Европске комисије

Петак, 22.05.2009.
Европска комисија је Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије обезбедила  донацију, намењену јачању безбедности у цивилном ваздухопловству, у вредности од 300.000 евра.
У оквиру донације је специјална, најсавременија опрема, намењена пре свега за потребе обуке и сертификовања оператера за контрадиверзионе послове.
 
Опрема, између осталог, садржи:
  • рендген уређаје за преглед кабинског пртљага,
  • метал-детекторска врата за преглед путника,
  • стандардне тест торбе,
  • софтверски систем за сертификовање оператера за контрадиверзионе послове
Програм донације је део  ЕСАА Споразума (Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја).
 
Овом донацијом, Европска комисија жели да ваздухопловним властима Србије омогући ефикаснију  примену Споразума, која ће водити  јачању безбедносног система нашег и европског ваздушног простора у целини.
 

Програм донације биће спроведен у наредне две године. 


Назад на остале вести