Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

За јачање безбедносног система - Директорату донација Европске комисије

Петак, 22.05.2009.
Европска комисија је Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије обезбедила  донацију, намењену јачању безбедности у цивилном ваздухопловству, у вредности од 300.000 евра.
У оквиру донације је специјална, најсавременија опрема, намењена пре свега за потребе обуке и сертификовања оператера за контрадиверзионе послове.
 
Опрема, између осталог, садржи:
  • рендген уређаје за преглед кабинског пртљага,
  • метал-детекторска врата за преглед путника,
  • стандардне тест торбе,
  • софтверски систем за сертификовање оператера за контрадиверзионе послове
Програм донације је део  ЕСАА Споразума (Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја).
 
Овом донацијом, Европска комисија жели да ваздухопловним властима Србије омогући ефикаснију  примену Споразума, која ће водити  јачању безбедносног система нашег и европског ваздушног простора у целини.
 

Програм донације биће спроведен у наредне две године. 


Назад на остале вести