Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

Европска комисија одобрила програм обуке из области безбедности цивилног ваздухопловства

Среда, 11.11.2009.
У оквиру пројекта техничке помоћи у реализацији ЕСАА Споразума у Републици Србији ( Мултилатералног споразума о заједничком европском ваздухопловном подручју), Европска комисија одобрила је спровођење 10 различитих курсева из области безбедности цивилног ваздухопловтсва. Реализација програма обуке почеће у јануару 2010. године.
 
Обуку ће похађати око 650 полазника и то из Министарства унутрашњих послова, Директората цивилног ваздухопловства, аеродрома и авио-компанија, који раде на примени програма безбедности цивилног ваздухопловства Републике Србије. Циљ обуке је да кадрови различитог профила што ефикасније примене обавезе које проистичу из ECAA Споразума. 

Назад на остале вести