Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Уручен SES сертификат

Среда, 28.04.2010.
Генерални директор  Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Небојша Старчевић уручио је председнику УО Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе  (КЛ д.о.о.)   Николи Станкову Сетификат који потврђује  усаглашеност  пружања услуга са захтевима „Јединственог европског неба“ (Single European Sky – SES).
 
Сертификат се односи на следеће услуге које пружа КЛ д.о.о.: Услуге у ваздушном саобраћају (контрола летења, информисање ваздухоплова у лету и узбуњивање); Услуге комуникације, навигације и надзора; Услуге ваздухопловног информисања и Ваздухопловно метеоролошке услуге.
 
Директорат цивилног ваздухопловства (ДЦВ)  као национално надзорно тело овлашћено је за сертификацију пружаоца услуга у ваздушној пловидби – Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе.  За потребе сертификације ДЦВ је спровео обуку запослених и  развио оперативне приручнике за вршење безбедносног надзора, анализирао документацију о пословању КЛ д.о.о. и спровео надзор на локацијама на којима КЛ д.о.о. пружа услуге ваздушне пловидбе.
 
Свечаном уручењу Сертификата у просторијама Директората цивилног ваздухопловства присуствовали су  и  директор Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе Драган Ђуровић, и генерални директор Директората за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине Ђорђе Ратковица.
 
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе  је са своје стране усагласила пословање са  сетом захтева који проистичу из  SES регулативе, а који се односе на: радне процедуре, споразуме о сарадњи, системе управљања безбедношћу, квалитетом и заштитом и управљање људским ресурсима.
 
Резултат ова два процеса, који су почели у марту 2009. године је издавање сертификата којим се потврђује да  су испуњени захтеви који проистичу из СЕС регулативе за пружање услуга у простору надлежности Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе (простор Републике Србије, државе Црне Горе, 55 одсто горњег ваздушног простора Босне и Херцеговине и део међународних вода Јужног јадрана). 

Назад на остале вести