Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Уручен SES сертификат

Среда, 28.04.2010.
Генерални директор  Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Небојша Старчевић уручио је председнику УО Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе  (КЛ д.о.о.)   Николи Станкову Сетификат који потврђује  усаглашеност  пружања услуга са захтевима „Јединственог европског неба“ (Single European Sky – SES).
 
Сертификат се односи на следеће услуге које пружа КЛ д.о.о.: Услуге у ваздушном саобраћају (контрола летења, информисање ваздухоплова у лету и узбуњивање); Услуге комуникације, навигације и надзора; Услуге ваздухопловног информисања и Ваздухопловно метеоролошке услуге.
 
Директорат цивилног ваздухопловства (ДЦВ)  као национално надзорно тело овлашћено је за сертификацију пружаоца услуга у ваздушној пловидби – Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе.  За потребе сертификације ДЦВ је спровео обуку запослених и  развио оперативне приручнике за вршење безбедносног надзора, анализирао документацију о пословању КЛ д.о.о. и спровео надзор на локацијама на којима КЛ д.о.о. пружа услуге ваздушне пловидбе.
 
Свечаном уручењу Сертификата у просторијама Директората цивилног ваздухопловства присуствовали су  и  директор Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе Драган Ђуровић, и генерални директор Директората за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине Ђорђе Ратковица.
 
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе  је са своје стране усагласила пословање са  сетом захтева који проистичу из  SES регулативе, а који се односе на: радне процедуре, споразуме о сарадњи, системе управљања безбедношћу, квалитетом и заштитом и управљање људским ресурсима.
 
Резултат ова два процеса, који су почели у марту 2009. године је издавање сертификата којим се потврђује да  су испуњени захтеви који проистичу из СЕС регулативе за пружање услуга у простору надлежности Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе (простор Републике Србије, државе Црне Горе, 55 одсто горњег ваздушног простора Босне и Херцеговине и део међународних вода Јужног јадрана). 

Назад на остале вести