Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Закон о ваздушном саобраћају

Петак, 09.07.2010.
Влада Републике Србије је на данашњој седници усвојила Предлог закона о ваздушном саобраћају, који би на јесен требало да буде на дневном реду Народне скупштине. Нови закон биће правни основ за доношење подзаконских аката, којима ће се наше право у области ваздушног саобраћаја ускладити са европским уредбама и упутствима.
 

Предлог закона о ваздушном саобраћају 


Назад на остале вести