Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Саопштење

Уторак, 07.09.2010.
На састанку Подкомитета за безбедност у ваздушном саобраћају  одржаном у Београду,  анализиране су, до овог тренутка прикупљене чињенице у вези са  удесом који се догодио у суботу 04.9.2010. у 13.52 часова  по локалном времену, на летелишту „Лисичји Јарак“. У удесу ваздухоплова, позивног знака YU CDL, типа  ЗЛИН 526 ЕФ, погинули су пилот авиона Даворин Павловић и Александра Шиљковић.
 
Према првим резултатима истраге коју спроводи Служба за утврђивање узрока удеса и анализу удеса Директората цивилног ваздухопловства,  константован је низ процедуралних и законских прекршаја одговорних лица, кoји ће бити санционисани после комлетне истраге.
 
Служба за утврђивање узрока удеса и анализу удеса Директората цивилног ваздухопловства интензивно ради на утврђивању узрока удеса и о резултатима истраге ће у што краћем року известити јавност. 

Назад на остале вести