Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Саопштење

Уторак, 07.09.2010.
На састанку Подкомитета за безбедност у ваздушном саобраћају  одржаном у Београду,  анализиране су, до овог тренутка прикупљене чињенице у вези са  удесом који се догодио у суботу 04.9.2010. у 13.52 часова  по локалном времену, на летелишту „Лисичји Јарак“. У удесу ваздухоплова, позивног знака YU CDL, типа  ЗЛИН 526 ЕФ, погинули су пилот авиона Даворин Павловић и Александра Шиљковић.
 
Према првим резултатима истраге коју спроводи Служба за утврђивање узрока удеса и анализу удеса Директората цивилног ваздухопловства,  константован је низ процедуралних и законских прекршаја одговорних лица, кoји ће бити санционисани после комлетне истраге.
 
Служба за утврђивање узрока удеса и анализу удеса Директората цивилног ваздухопловства интензивно ради на утврђивању узрока удеса и о резултатима истраге ће у што краћем року известити јавност. 

Назад на остале вести