Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Упозорење

Четвртак, 08.03.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије  упозорава јавност да имаоци дозвола за обављање ваздухопловно техничке делатности : организације за одржавање , организације за школовање ВТО и организације за континуалну пловидбеност, које је издао Директорат цивилног ваздухопловства Републике своју делатност могу обаваљати само на територији Републике Србије.
 
Обављање делатности организација које поседују дозволе ДЦВ, ван територије Републике Србије, без посебног овлашћења Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и прихваћености овлашћења Директората од стране цивилних ваздухопловних власти односно државе где се активност обаваља, било путем билатералног уговора и/или путем посебног одобрења /валидације/ дозволе издате у Републици Србији од стране односне државе, није правно дозвољено и сва одобрења, сертификати и слична документа које би такве организације издале, а без испуњавања  наведених услова, нису правно важећа.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије није одговоран за рад организација за обављање ваздухопловно техничке делатности, које евентуално пружају своје услуге ван територије Републике Србије, без испуњавања посебних услова, како је овде наведено.
 

Позивамо сва савесна и одговорна лица, која имају сазнања о евентуалним злоупотребама дозвола издатих од стране Директората, да нас о наведеним радњама обавезно обавесте на: dgca@cad.gov.rs, како би Директорат предузео све законом расположиве мере. 


Назад на остале вести