Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Упозорење

Четвртак, 08.03.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије  упозорава јавност да имаоци дозвола за обављање ваздухопловно техничке делатности : организације за одржавање , организације за школовање ВТО и организације за континуалну пловидбеност, које је издао Директорат цивилног ваздухопловства Републике своју делатност могу обаваљати само на територији Републике Србије.
 
Обављање делатности организација које поседују дозволе ДЦВ, ван територије Републике Србије, без посебног овлашћења Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и прихваћености овлашћења Директората од стране цивилних ваздухопловних власти односно државе где се активност обаваља, било путем билатералног уговора и/или путем посебног одобрења /валидације/ дозволе издате у Републици Србији од стране односне државе, није правно дозвољено и сва одобрења, сертификати и слична документа које би такве организације издале, а без испуњавања  наведених услова, нису правно важећа.
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије није одговоран за рад организација за обављање ваздухопловно техничке делатности, које евентуално пружају своје услуге ван територије Републике Србије, без испуњавања посебних услова, како је овде наведено.
 

Позивамо сва савесна и одговорна лица, која имају сазнања о евентуалним злоупотребама дозвола издатих од стране Директората, да нас о наведеним радњама обавезно обавесте на: dgca@cad.gov.rs, како би Директорат предузео све законом расположиве мере. 


Назад на остале вести