Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова у Србији

Среда, 21.03.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије појачао је контроле спортских аеродрома и вадухопловних клубова, тако што су стручни тимови инспектора интензивирали надзор над њима, нарочито током летачких дана и викенда.
 
С обзиром да је лепо време почело и да  оно погодује  летачима,  нарочито током викенда када су спортски аеродроми и летелишта широм Србије активнији, Директорат цивилног ваздухопловства  је као и претходних година у исто време, отпочео акцију интензивнијег надзора свих ваздухопловних субјеката.
 
Инспекција се обавља у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Србије и Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе.
 
Истраживања и анализе удеса у спортском ваздухопловству показују да се удеси и незгоде, углавном дешавају на почетку и на крају сезоне летења, односно у пролеће и у касну јесен. Према свим дугогодишњим анализама људски фактор је најодговорнији за удесе у спортском ваздухопловству. Разлог је непоштовање јасно прописаних процедура које је донео Директорат и које су усклађене са европским стандардима.
 
За ефикасан и добро уређен ваздушни простор  Србије, Европска агенција за сигурност ваздушног саобраћаја ( EASA), похвалила је Директорат цивилног ваздухопловства и оценила као најпродуктивнију и најодговорнију ваздухопловну власт у читавом региону.
 
С обзиром да имамо по европским стандардима добро уређен ваздушни простор Србије и све услове да он буде безбедан, Директорат позива све учеснике у спортском летењу да се строго придржавају тих правила.
 
Да би спортско летење било безбедно, да летачи не би угрозили свој и животе других  људи,  неопходно је придржавање законом прописаних мера безбедности.
 
Инспектори Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, упозоравају да ће најстроже казнити све оне који се оглуше о закон и непридржавају  се прописаних процедура у ваздухопловним активностима, које су једини гарант за сигурно и безбедно летење. 

Назад на остале вести