Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Интензивиран надзор спортских аеродрома и аеро клубова у Србији

Среда, 21.03.2012.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије појачао је контроле спортских аеродрома и вадухопловних клубова, тако што су стручни тимови инспектора интензивирали надзор над њима, нарочито током летачких дана и викенда.
 
С обзиром да је лепо време почело и да  оно погодује  летачима,  нарочито током викенда када су спортски аеродроми и летелишта широм Србије активнији, Директорат цивилног ваздухопловства  је као и претходних година у исто време, отпочео акцију интензивнијег надзора свих ваздухопловних субјеката.
 
Инспекција се обавља у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Србије и Агенцијом за контролу летења Србије и Црне Горе.
 
Истраживања и анализе удеса у спортском ваздухопловству показују да се удеси и незгоде, углавном дешавају на почетку и на крају сезоне летења, односно у пролеће и у касну јесен. Према свим дугогодишњим анализама људски фактор је најодговорнији за удесе у спортском ваздухопловству. Разлог је непоштовање јасно прописаних процедура које је донео Директорат и које су усклађене са европским стандардима.
 
За ефикасан и добро уређен ваздушни простор  Србије, Европска агенција за сигурност ваздушног саобраћаја ( EASA), похвалила је Директорат цивилног ваздухопловства и оценила као најпродуктивнију и најодговорнију ваздухопловну власт у читавом региону.
 
С обзиром да имамо по европским стандардима добро уређен ваздушни простор Србије и све услове да он буде безбедан, Директорат позива све учеснике у спортском летењу да се строго придржавају тих правила.
 
Да би спортско летење било безбедно, да летачи не би угрозили свој и животе других  људи,  неопходно је придржавање законом прописаних мера безбедности.
 
Инспектори Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, упозоравају да ће најстроже казнити све оне који се оглуше о закон и непридржавају  се прописаних процедура у ваздухопловним активностима, које су једини гарант за сигурно и безбедно летење. 

Назад на остале вести