Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

ДЦВ почео преглед пријављених локација за летелишта за хеликоптере

Петак, 30.03.2012.
Стручни тимови Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, данас крећу у акцију прегледа локација за потенцијална летелишта за хеликоптере. Наредна два месеца ваздухопловни инспектори обићи ће 47 општина широм Србије које су се одазвале позиву Директората за отварање летелишта за хеликоптере.
 
Прве локације које ће ваздухопловни инспектори данас прегледати су у Јагодини и Ћуприји.
 
Стручни тимови Директората обићи ће све пријављене локације  и анализирати  потребну документацију:
- доказ о праву коришћења површине на којој се налази потенцијално летелиште
- ситуациони план летелишта у размери 1:25.000, са уцртаним најближим насељеним местом
- план-скицу летелишта у размери 1:10.000, у вертикалној и хоризонталној пројекцији, са уцртаним висинама препрека и других опасних места која би могла да угрозе безбедност летења.
 
Трошкове  прегледа  потенцијалних летелишта, поступак регистрације  и стручну помоћ, финансираће  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
Иницијатива Директората покренута је ради повећања безбедности цивилног ваздухопловства Србије. Директорат је крајем прошле године, на адресе више од 130 локалних самоуправа упутио позив за отварање и регистровање летелишта за хеликоптере.
 
Општине које добију сагласност Директората, моћи ће регистрована летелишта да користе за туризам, здравство,  привреду а нарочито у ванредним ситуацијама.

Многи градови препознали су вишеструку корист ове иницијативе Директората, јер је већина општина понудила не само једну већ више локација за летелишта за хеликоптере. 


Назад на остале вести