Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

ДЦВ почео преглед пријављених локација за летелишта за хеликоптере

Петак, 30.03.2012.
Стручни тимови Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, данас крећу у акцију прегледа локација за потенцијална летелишта за хеликоптере. Наредна два месеца ваздухопловни инспектори обићи ће 47 општина широм Србије које су се одазвале позиву Директората за отварање летелишта за хеликоптере.
 
Прве локације које ће ваздухопловни инспектори данас прегледати су у Јагодини и Ћуприји.
 
Стручни тимови Директората обићи ће све пријављене локације  и анализирати  потребну документацију:
- доказ о праву коришћења површине на којој се налази потенцијално летелиште
- ситуациони план летелишта у размери 1:25.000, са уцртаним најближим насељеним местом
- план-скицу летелишта у размери 1:10.000, у вертикалној и хоризонталној пројекцији, са уцртаним висинама препрека и других опасних места која би могла да угрозе безбедност летења.
 
Трошкове  прегледа  потенцијалних летелишта, поступак регистрације  и стручну помоћ, финансираће  Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
Иницијатива Директората покренута је ради повећања безбедности цивилног ваздухопловства Србије. Директорат је крајем прошле године, на адресе више од 130 локалних самоуправа упутио позив за отварање и регистровање летелишта за хеликоптере.
 
Општине које добију сагласност Директората, моћи ће регистрована летелишта да користе за туризам, здравство,  привреду а нарочито у ванредним ситуацијама.

Многи градови препознали су вишеструку корист ове иницијативе Директората, јер је већина општина понудила не само једну већ више локација за летелишта за хеликоптере. 


Назад на остале вести