Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

ДЦВ међу првима у Европи изузетно успешно започео примену нове европске регулативе у области лиценцирања летачког особља, констатовали експерти ЕАСА тима

Четвртак, 18.04.2013.
Експертски тим Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја-ЕАСА (European Aviation Safety Agency -  EASA) је од 15. до 19.  априла  2013. године обавио стандардизациону инспекцију у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије у области лиценцирања ваздухопловног особља и ваздухопловне медицине.
 
Посета ваздухопловних стручњака ЕАСА уследила је након пет дана од увођења нове европске регулативе у Србији у области лиценцирања ваздухопловног особља, односно усвајања Уредбе Европске комисије бр.1178/2011  и  бр. 290/2012 , која је у ЕУ ступила на снагу 08. априла ове године.  
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије  једна је од првих ваздухопловних власти које су провераване у области примене нових стандарда у овој области непосредно после усвајања нових модернијих стандарда у Европској унији.
 
После четири дана интензивних провера Директората цивилног ваздухопловства и увидом у рад ДЦВ на терену, кроз надзор ваздухопловних организација у Републици Србији,  ваздухопловни стручњаци ЕАСА данас су саопштили свој прелиминарни извештај у коме није константована ни једна упозоравајућа примедба или неправилност.
 
У првом, прелиминарном извештају стандардизационе испекције ЕАСА изнете су импресивне оцене, похвале за сав труд и посао који је Директорат цивилног ваздухопловства урадио у области лиценцирања ваздухопловног особља. Екперти Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја импресионирани су брзином и  квалитетом усаглашености нових  европских стандарда, који још нису у целини усаглашени ни у свим земљама ЕУ.
 
Представници ЕАСА су константовали да су стандарди у овој области цивилног ваздухопловства изузетно високи што показује да ваздухопловна власт у Србији одговорно и професионално ради свој посао, пратећи у корак најновије захтеве  и стандарде  у циљу  подизања нивоа безбедности ваздушног саобраћаја, не само у својој земљи  већ и у читавој Европи и свету.
 

Према речима вође стандардизационе инспекције ЕАСА тима др.Виргилијуса Валентикевициуса, за месец и по дана Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћај доставиће Европској комисији званични детаљнији извештај о стандардизационој инспекцији у облас 

лиценцирања ваздухопловног особља у Републици Србији који ће бити унет и у извештај ЕК о напретку Републике Србије у 2013. години.

Претходна посета ЕАСА тима била је у октобру 2010. године. Директорат цивилног ваздухопловства је и тада успешно прошао проверу у области лиценцирања ваздухопловног особља.


Назад на остале вести