Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

ДЦВ међу првима у Европи изузетно успешно започео примену нове европске регулативе у области лиценцирања летачког особља, констатовали експерти ЕАСА тима

Четвртак, 18.04.2013.
Експертски тим Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја-ЕАСА (European Aviation Safety Agency -  EASA) је од 15. до 19.  априла  2013. године обавио стандардизациону инспекцију у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије у области лиценцирања ваздухопловног особља и ваздухопловне медицине.
 
Посета ваздухопловних стручњака ЕАСА уследила је након пет дана од увођења нове европске регулативе у Србији у области лиценцирања ваздухопловног особља, односно усвајања Уредбе Европске комисије бр.1178/2011  и  бр. 290/2012 , која је у ЕУ ступила на снагу 08. априла ове године.  
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије  једна је од првих ваздухопловних власти које су провераване у области примене нових стандарда у овој области непосредно после усвајања нових модернијих стандарда у Европској унији.
 
После четири дана интензивних провера Директората цивилног ваздухопловства и увидом у рад ДЦВ на терену, кроз надзор ваздухопловних организација у Републици Србији,  ваздухопловни стручњаци ЕАСА данас су саопштили свој прелиминарни извештај у коме није константована ни једна упозоравајућа примедба или неправилност.
 
У првом, прелиминарном извештају стандардизационе испекције ЕАСА изнете су импресивне оцене, похвале за сав труд и посао који је Директорат цивилног ваздухопловства урадио у области лиценцирања ваздухопловног особља. Екперти Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја импресионирани су брзином и  квалитетом усаглашености нових  европских стандарда, који још нису у целини усаглашени ни у свим земљама ЕУ.
 
Представници ЕАСА су константовали да су стандарди у овој области цивилног ваздухопловства изузетно високи што показује да ваздухопловна власт у Србији одговорно и професионално ради свој посао, пратећи у корак најновије захтеве  и стандарде  у циљу  подизања нивоа безбедности ваздушног саобраћаја, не само у својој земљи  већ и у читавој Европи и свету.
 

Према речима вође стандардизационе инспекције ЕАСА тима др.Виргилијуса Валентикевициуса, за месец и по дана Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћај доставиће Европској комисији званични детаљнији извештај о стандардизационој инспекцији у облас 

лиценцирања ваздухопловног особља у Републици Србији који ће бити унет и у извештај ЕК о напретку Републике Србије у 2013. години.

Претходна посета ЕАСА тима била је у октобру 2010. године. Директорат цивилног ваздухопловства је и тада успешно прошао проверу у области лиценцирања ваздухопловног особља.


Назад на остале вести