Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Новине у праћењу и извршавању НПВ

Петак, 26.04.2013.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије обавештава све оператере и власнике односно кориснике ваздухоплова који су регистровани у Републици Србији, да се уместо Налога за пловидбеност 09-03-01 од 03.03.2009. године уводи нови начин праћења и извршавања НПВ и то кроз Налоге за пловидбеност ваздухоплова које издају ДЦВ, ваздухопловне власти земље која је издала Потврду о типу (Type certificate) као и Налоге за пловидбеност које издаје Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) у име земаља чланица Европске уније.
 
Детаљније прочитајте на страници

http://www.cad.gov.rs/upload/plovidbenost/OBAVESTENJE_O_AD_NOTAMA.pdf 


Назад на остале вести