Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Новине у праћењу и извршавању НПВ

Петак, 26.04.2013.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије обавештава све оператере и власнике односно кориснике ваздухоплова који су регистровани у Републици Србији, да се уместо Налога за пловидбеност 09-03-01 од 03.03.2009. године уводи нови начин праћења и извршавања НПВ и то кроз Налоге за пловидбеност ваздухоплова које издају ДЦВ, ваздухопловне власти земље која је издала Потврду о типу (Type certificate) као и Налоге за пловидбеност које издаје Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA) у име земаља чланица Европске уније.
 
Детаљније прочитајте на страници

http://www.cad.gov.rs/upload/plovidbenost/OBAVESTENJE_O_AD_NOTAMA.pdf 


Назад на остале вести