Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

Од 15. маја примена новог НПВ

Петак, 26.04.2013.
Од 15. маја 2013. године примењиваће се нови Налог за пловидбеност ваздухоплова за одржавање Ni- Cd авионских батерија  13-04-01 од 10. 04. 2013. који ће у потпуности заменити претходни НПВ 04-12-01 од 01.12.2004.
 

Налог за пловидбеност ваздухоплова који се односи на одржавање Ni- Cd батерија  прочитајте на страници http://www.cad.gov.rs/upload/plovidbenost/NPV 13-04-01.pdf 


Назад на остале вести