Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, ("Службени гласник Републике Србије" бр. 86/19), који ступа на снагу 14. децембра, предвиђена је нова Републичка административна такса за Решења којим се одобрава транспорт или транзит наоружања и војне опреме. Износ таксе је 5590 динара.  Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора ("Службени гласник РС", број 62/19) ступа на снагу 05.12.2019.  До 18. децембра 2019. године можете послати ваше примедбе, предлоге и сугестије на текст Предлог правилника о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству. 
Вести са сајта

Од 15. маја примена новог НПВ

Петак, 26.04.2013.
Од 15. маја 2013. године примењиваће се нови Налог за пловидбеност ваздухоплова за одржавање Ni- Cd авионских батерија  13-04-01 од 10. 04. 2013. који ће у потпуности заменити претходни НПВ 04-12-01 од 01.12.2004.
 

Налог за пловидбеност ваздухоплова који се односи на одржавање Ni- Cd батерија  прочитајте на страници http://www.cad.gov.rs/upload/plovidbenost/NPV 13-04-01.pdf 


Назад на остале вести