Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Вести са сајта

ДЦВ издао дозволу ЈАТ Техници и за одржавање Ербасових авиона нове технологије серије А-319/320/321 и за нови тип “ATR 42/72“ серије 400/500

Четвртак, 16.05.2013.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 15.маја 2013. године издао нову Дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ЈАТ Техници, у којој је поред постојећих обима радова са Боингом (BOEING) 737 серије „classic & NG“ и  AТР (ATR)  72 серије -100/-200/-300,  посао проширен и за радове на Ербасовим (AIRBUS) авионима нове технологије серије A-319/320/321, са два различита типа мотора (CFM56-5 & IAE V2500) као и на нови тип авиона AТР (ATR) 42/72  серије 400/500.
 
Издавању  дозволе  Јат Техници претходиле су обимне провере и корекције потребних услова за рад на новим типовима авиона, како у линијском, тако и базном одржавању, који се односи на провере потребног броја овлашћених извршилаца одржавања (механичара, инжењера), провере потребног алата за нови обим радова, провере радног простора са припадајућом опремом, провере целокупне документације произвођача авиона, мотора, компоненти, као и провере свих неопходних процедура у одобреном Приручнику одржавања.
 
Након шестомесечних провера и обављених корекција у Јат Техници, Директорат цивилног ваздухопловства је закључио да је ЈАТ Техника д.о.о, после више од годину дана припрема за овакав технолошки скок, спремна за добијање дозволе, која ће Јат Техници отворити врата за одржавање авиона нове генерације, како за домаће оператере тако и за оператере и кориснике ових авиона из целог света.
 

Дозвола коју је Директорат цивилног ваздухопловства РС издао Јат Техници биће праћена издавањем дозволе Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety Agency-EASA), с обзиром да је ДЦВ РС овлашћено и акредитовано тело, који је  целокупан посао урадио и у име Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја. 


Назад на остале вести