ICAO и Директорат заједно организују међународну Search and Rescue (SAR) радионицу у Београду. Догађај ће бити одржан 16. и 17. септембра 2019 године у хотелу Hyatt Regency Belgrade. Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

ДЦВ издао дозволу ЈАТ Техници и за одржавање Ербасових авиона нове технологије серије А-319/320/321 и за нови тип “ATR 42/72“ серије 400/500

Четвртак, 16.05.2013.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 15.маја 2013. године издао нову Дозволу за обављање ваздухопловно-техничке делатности одржавања ЈАТ Техници, у којој је поред постојећих обима радова са Боингом (BOEING) 737 серије „classic & NG“ и  AТР (ATR)  72 серије -100/-200/-300,  посао проширен и за радове на Ербасовим (AIRBUS) авионима нове технологије серије A-319/320/321, са два различита типа мотора (CFM56-5 & IAE V2500) као и на нови тип авиона AТР (ATR) 42/72  серије 400/500.
 
Издавању  дозволе  Јат Техници претходиле су обимне провере и корекције потребних услова за рад на новим типовима авиона, како у линијском, тако и базном одржавању, који се односи на провере потребног броја овлашћених извршилаца одржавања (механичара, инжењера), провере потребног алата за нови обим радова, провере радног простора са припадајућом опремом, провере целокупне документације произвођача авиона, мотора, компоненти, као и провере свих неопходних процедура у одобреном Приручнику одржавања.
 
Након шестомесечних провера и обављених корекција у Јат Техници, Директорат цивилног ваздухопловства је закључио да је ЈАТ Техника д.о.о, после више од годину дана припрема за овакав технолошки скок, спремна за добијање дозволе, која ће Јат Техници отворити врата за одржавање авиона нове генерације, како за домаће оператере тако и за оператере и кориснике ових авиона из целог света.
 

Дозвола коју је Директорат цивилног ваздухопловства РС издао Јат Техници биће праћена издавањем дозволе Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety Agency-EASA), с обзиром да је ДЦВ РС овлашћено и акредитовано тело, који је  целокупан посао урадио и у име Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја. 


Назад на остале вести