Редован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

ОБАВЕШТЕЊЕ - Дозволе ваздухопловног механичара тип I и тип II

Четвртак, 06.06.2013.
Укидају се дозволе ваздухопловног механичара
 
Изменом правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима, УКИДАЈУ СЕ дозволе ваздухопловног механичара за обнову ваздухоплова, мотора, елисе и опреме ваздухоплова (тип I) и за одржавање ваздухоплова, мотора, елисе и опреме ваздухоплова (тип II) издате на основу Правилника о стручној спреми, стручној обуци, испитима, дозволама и овлашћењима ваздухопловно-техничког особља и ваздухопловно-техничког особља техничке припреме („Службени лист СФРЈ“, бр. 35/87 и 8/89 и „Службени лист СРЈ“, број 11/93).
 
Ове дозволе ће важити, до датума који је у њих унет.

По ступању на снагу овог правилника ове дозволе се неће издавати, продужавати и обнављати, нити ће се у њих уписивати нови типови ваздухоплова.
 
Конверзија дозволе ваздухопловног механичара у PART-66
 
На основу овог правилника важеће националне дозволе могу, на захтев њиховог имаоца, да се конвертују у Део 66 (Part 66) дозволе, без додатних услова и без полагања испита, али са унетим ограничењима.
 

Објава измене овог правилника очекује се током лета 2013. године у Службеном гласнику Републике Србије. 


Назад на остале вести