Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   
Вести са сајта

Семинар о стандардизацији рада испитивача

Петак, 21.02.2014.

1. Обавештење за овлашћене испитиваче ДЦВ РС

Обавештавају се овлашћени испитивачи Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије да ће се, у складу са одредбама Правилника о летачком особљу, Директиве о испитивачима и Приручника за рад испитивача (FEM), одржати Семинар о стандардизацији рада испитивача, у просторијама Директората цивилног ваздухопловства РС, Булевар Зорана Ђинђића бр. 144а, 11070 Нови Београд, према следећем распореду:

I група (15.04.2014.)

р/б

Име и презиме испитивача

1.

Исаковић Ненад                      

2.

Шумахер Ото

3.

Дрљача Војислав

4.

Јовановић Љубиша

5.

Чоп Јован

6.

Игрутиновић Зоран

7.

Николић Владимир

8.

Пантин Зоран

9.

Симоновић Владан

10.

Јовић Зоран

11.

Обајдин Владимир

12.

Радојевић Братислав

13.

Пијевац Предраг

14.

Живановић Ненад

15.

Дамјанов Златко

16.

Ћосић Милан

17.

Јевтовић Михајло

18.

Рајковић Слободан

19.

Ступар Драган

20.

Ракић Зоран

21.

Војиновић Градимир

22.

Стојановић Ненад

23.

Шевић Зоран

II група (16.04.2014.)

р/б

Име и презиме испитивача

1.

Милић Милован

2.

Крамзер Мирослав

3.

Jовановић Драган

4.

Jовановић Милан

5.

Блажић Станко

6.

Вранић Светислав

7.

Станојевић Славиша

8.

Симоновић Слободан

9.

Глишић Јован

10.

Бусић Владимир

11.

Живковић Миодраг

12.

Михајловић Љубиша

13.

Грозданић Горан

14.

Јововић Слободан

15.

Ђурђевић Иван

16.

Митровић Милан

17.

Koвачевић Владимир

18.

Стричевић Слободан

19.

Илић Александар

20.

Пајовић Иван

21.

Поповић Иван

22.

Гаћеша Михајло

23.

Крстић Срђан

III група (17.04.2014)

р/б

Име и презиме испитивача

1.

Бакић Драган

2.

Бранков Борислав

3.

Новаковић Новак

4.

Ђуричко Никола

5.

Лукић Здравко

6.

Димић Зоран

7.

Ристић Сaшa

8.

Анжел Мирко

9.

Крзнарић Игор

10.

Худомал Франц

11.

Тончев Дејан

12.

Шпановић Зоран

13.

Стојановић Ненад

14.

Вујин Драган

15.

Крнета Горан

16.

Косић Владан

17.

Јошић Горан

18.

Јовановић Милан

19.

Рилак Владан

20.

Ђукић Бора

 

* Присуство семинару је обавезно, а долазак потврдити на e-mail jon.fernandez@cad.gov.rs

* Молимо да своје сугестије, примедбе, запажања и предлоге за унапређење рада испитивача и ДЦВ РС доставите на e-mail адресу: tjokanovic@cad.gov.rs, најкасније до 21.03.2013.године, како би  их  припремили, анализирали  и укључили у програм семинара.

 

2. Обавештење за овлашћене испитиваче који су присуствовали припреми за процену знања енглеског језика

Испитивачи који су присуствовали припреми за процену знања енглеског језика, одржаној 17.01.2014.године и који су од ДЦВ РС добили решење којим се именују за процењиваче знања  енглеског језика, дужни су да се придржавају следећег:

Процена знања енглеског језика - ELP

Права испитивача

Ималац сертификата испитивача који поседује експертски ниво знања енглеског језика и са којим је надлежна ваздухопловна власт спровела одговарајућу припрему, може у току спровођења практичног испита или провере стручности кандидата, да спроведе и процену знања енглеског језика кандидата у циљу продужења важења оперативног и напредног нивоа знања енглеског језика.
Ималац сертификата испитивача који поседује напредни ниво знања енглеског језика и са којим је надлежна ваздухопловна власт спровела одговарајућу припрему, може у току спровођења практичног испита или провере стручности  кандидата, да спроведе и процену знања енглеског језика кандидата, у циљу продужења важења оперативног нивоа знања енглеског језика (Члан 7. (FCL.055) Прилога 2 Правилника о летачком особљу).

 

Поступци и обавезе испитивача:

  • да упозна кандидата са процедуром за процену знања енглеског језика;
  • да путем електронске поште обавести Одељење ваздухопловног особља о намери спровођења процене знања енглеског језика, најкасније 72 сата пре спровођења процене, ако се процена врши на територији Републике Србије, односно 10 радних дана, ако се процена спроводи изван територије Републике Србије, на адресу ispitivaci@cad.gov.rs;
  • да процену знања енглеског језика врши у току спровођења провере стручности/практичног испита, према критеријумима наведеним у ICAO документима и другој регулативи и то на начин који неће имати негативан утицај на спровођење провере стручности или практичног испита;
  • да по завршеној процени знања енглеског језика попуни извештај са одговарајућом бројчаном оценом која одговара нивоу показаног знања и описном оценом „Положио” или „Није положио”, и извештај пошаље на адресу ispitivaci@cad.gov.rs;
  • да упозна кандидате са правом подношења жалбе Директорату, у случају да није задовољан изреченом оценом;
  • да  Служби за ваздухопловне дозволе и архиву достави извештај о спроведеној процени знања енглеског језика  на адресу ova@cad.gov.rs, одмах, а најкасније у року од 24 часа од окончања процене;
  • да чува документацију о спроведеној процени знања енглеског језика најмање 5 (пет) година;
  • да у току важења права да врши процену знања енглеског језика, похађа семинар освежења знања/стандардизације, који организује Директорат или овлашћени центар за оцењивање знања енглеског језика.

 Ограничење права испитивача

Испитивачи за процену знања енглеског језика не могу да дају кандидату већу оцену од оне коју је имао пре приступања процени, нити могу да спроводе процену кандидата 


Назад на остале вести