Директорат је донео одлуке о продужењу рока важења овлашћења уписаних у сертификат особља обезбеђивања и продужењу рока важења одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству. Више информација у делу сајта Обезбеђивање/Обавештења и захтевиВлада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

 Обустава саобраћаја Montenegro Airlines

 
 
Компанија Montenegro Airlines је 25.12.2020. обавила последњи лет и обуставила саобраћај на свим својим линијама.
Заштиту својих права, сагласно члану 97. Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 87/11 и 66/15), сви путници којима је лет отказан могу остварити тако што рекламацију, чији се образац налази на сајту Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије:
 
 
у одељку који се односи на права путника, прво поднесу авио-превозиоцу у писаном облику (може и на обрасцу авио-превозиоца) у року од 90 дана од дана када је лет обављен или када је требало да се обави (водите рачуна да сте исправно попунили формулар као и да сте добили потврду о пријему истог, број рекламације, аутоматску потврду, писани одговор / у зависности од праксе авио превозиоца).  Уз наведену рекламацију путник подноси и одговарајуће доказе.
 
На web site-у превозиоца www.montenegroairlines.com  можете пронаћи актуелна обавештења о почетку и начину рефундације карата док на страници 
можете послати Вашу рекламацију.
 
Уколико авио-превозилац у року од 60 дана од дана доставе комплетне документације неопходне за рекламацију, не удовољи рекламацији или на исту не одговори, путник има  право да пријави  повреду Закона Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије.
путем мејла: reklamacijeputnika@cad.gov.rs 
путем поште: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије
Скадарска 23   11000 Београд
 
За путнике на које се не примењује законодавство Републике Србије (путници у транзиту, аеродром поласка Подгорица или Тиват), своја права могу заштитити код надлежних цивилних власти позивајући се на ЕУ регулативу 261/04.
 
Служба Директората која се стара о заштити права путника је у сталној комуникацији са компанијом Montenegro Airlines и све нове информације везано за предметни случај ћемо благовремено објавити на званичном сајту ДЦВ.