Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 29.06.2017 10:48:22

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 

Обука ваздухопловног техничког особља пружалаца услуга у ваздушној пловидби
  1. ANS - CNS - 001 Application Form for ATSEP Training Organization Approval Certificate