Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 18.08.2017 16:30:52

Од 01. јула 2017. године, у примени је промењени износ нове републичке административне таксе. Нови износ таксе је 830 дин, уместо досадашњих 800 дин. За СПИСА И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ. Детаљније у ПЛОВИДБЕНОСТИ/Административне таксе  

Ваздухопловно метеоролошко особље (ВМО)

Обрасци

  1. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-001 - Захтев за проверу испуњености услова центра за обуку ВМО
  2. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-002 - Захтев за сагласност на прoмену услова рада центра за обуку ВМО 
  3. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-003 - Захтев за одобрење листе критеријума за наставно особље за обуку ВМО
  4. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-004 -  Захтев за одобрење листа наставног особља за обуку ВМО
  5. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-007 -  Захтев за одобрење програма обуке ВМО
  6. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-008 -  Захтев за продужење потврде о праву на обучавање ВМО

Правилници

  1. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  43/17); 

Центри за обуку ВМО

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Центар за обуку
Трг Николе Пашића 10
11000 Београд
Србија
Тел:+381 11 321 81 23
Факс: +381 11 324 04 56
E-mail: kl@smatsa.rs
НАПОМЕНА: 
Потврда о праву на обучавање ВМО издата од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;  Број потврде: SRB-MET-TO-03 од 05. 07. 2015. године.