Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.04.2017 23:35:13

Обука освежења знања из ваздухопловне медицине (AME Refresher Course) биће одржана 13/05/2017.године. Пријављивање је у току  aeromedical@cad.gov.rs 

Обрасци

 1. ДЦВ-КЛ-ОБ-008 Захтев за издавање/измену сертификата организације за обуку контролора летења
 2. ДЦВ-КЛ-ОБ-010 Захтев за издавање/продужење дозволе за коришћење синтетичког уређаја за обуку контролора летења
 3. ДЦВ-КЛ-ОБ-014 Захтев за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања
 4. ДЦВ-КЛ-ОБ-015 Захтев за одобрење тела за процену језичког знања
 5. ДЦВ-КЛ-ОБ-056 Захтев за предлог промене која захтева претходно одобрење
 6. ДЦВ-КЛ-ОБ-057 Обавештење о промени која не захтева претходно одобрење
 7. ДЦВ-КЛ-ОБ-060 Предлог плана корективних мера
 8. ДЦВ-КЛ-ОБ-061 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 9. ДЦВ-КЛ-ОБ-062 Обавештење о спроведеној корективној мери

 

Организације за обуку контролора летења

 1. Организације за обуку контролора летења 
 2. Упутство за издавање сертификата организације за обуку контролора летења и континуиран надзор организација за обуку
 3. Упутство о одобравању промена које захтевају претходно одобрење и процедуре о променама које не захтевају претходно одобрење
 4. Листа општих питања за сертификацију и надзор над организацијама за обуку контролора летења
 
 
Критеријуми
 1. Критеријуми за одобрење теста за процену језичког знања
 2. Критеријуми за одобрење тела за процену језичког знања
 3. Критеријуми за одобрење метода процене језичког знања
 4. Критеријуми за одобрење потребе за напредни ниво језичког знања
 5. Критеријуми за одобрење метода процене у организацијама за обуку контролора летења

Одобрено тело за процену језичког знања

 1. Одобрено тело за процену језичког знања путем Mayflower College Tea теста