Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.06.2018 02:22:49

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Центри за обуку ваздухопловно – техничког особља:
 
За основно школовање ваздухопловних механичара (категорија А, Б1, Б2) по захтевима 
Део – 66/147, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издао је одобрење: 
 
Ваздухопловна академија
Број уверења CAD.147.002
Булевар Војводе Бојовића 2
1100 Београд
Србија
Тел/Факс 011 2182-948
 

За школовање за тип ваздухоплова по захтевима Део – 66/147, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије издао је одобрења: 

Хеликоптерска јединица МУП-а Р.С.
Школски центар
Број уверења RS.147.003
Кнеза Милоша 103
1100 Београд
Србија
Тел. 011 269 11 36
Факс 011 269 28 11
PRINCE AVIATION
Број уверења CAD.147.004
Гоце Делчева 40-42
11070 Београд
Србија
Тел. 011 260 84 32
Факс 011 260 85 22
  1. Захтев за иницијално издавање/измену Део –147 уверења
  2. Листа овлашћених организација за обуку ваздухопловно техничког особља одржавања ваздухоплова Део -147

За детаље у вези са  центрима за обуку и програмима погледајте регулативу.