Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.06.2018 13:05:01

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 

Група за ваздухопловну медицину - Е-mail: aeromedical@cad.gov.rs

Др Надежда Петровски
Руководилац Групе за ваздухопловну медицину / Медицински оцењивач

Тел: 011 292 70 57