Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.06.2017 15:48:34

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 

Обрасци

 1. PEL-6 Захтев за издавање дупликата дозволе летачког особља
 2. PEL-7 Захтев за издавање потврде о важењу дозволе/овлашћења (летачко особље)
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-1(STW) - Захтев за издавање/обнову важења/замену обрасца дозволе(кабинско особље)
 4. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 5. ДЦВ- PEL-ОБ-701 CC Пријава за полагање испита за стицање дозволе кабинског особља
 6. PEL-405 CC Захтев за привремено прихватање (валидацију) дозволе кабинског особља стечене у страној држави
 7. PEL-407 CC Захтев за проверу услова за признавање (конверзију) дозволе кабинског особља стечене у страној држави
 8. PEL-408 CC Захтев за ауторизацију инструктора теоријске наставе

Центри за обуку

 1. PEL-601CC Захтев за стицање/продужење важења потврде о праву на обучавање центра за обуку кабинског особља
 2. PEL-602CC Захтев за измену документације центра за обуку кабинског особља
 3. Ваздухопловне организације које се баве обуком кабинског особља

Испити

 1. Распоред за 2017. годину и упутство за полагање теоријских испита