Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.09.2017 16:45:29

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, бр. 57/17) почиње да се примењује од AIRAC датума, односно од 14. септембра 2017. године    Сертификација одговорних руководилаца за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству, обавиће се у Директорату 29. септембра 2017.године, са почетком у 09 часова.  

PART-FCL JAR-FCL1
 
 

Обрасци

 1. PEL-6 Захтев за издавање дупликата дозволе летачког особља
 2. PEL-7 Захтев за издавање потврде о важењу дозволе/овлашћења (летачко особље)
 3. PEL-8 Захтев за издавање потврде о неимању удеса/незгода (летачко особље)
 4. PEL-21 Захтев за издавање/трансфер дозволе/овлашћења за инструментално летење/овлашћења за летење на типу (хеликоптер)
 5. PEL-22 Захтев за издавање/проширење инструкторског овлашћења/ауторизације (хеликоптер)
 6. PEL-23 Захтев за издавање специјалних овлашћења/ауторизације/валидације (хеликоптер)
 7. PEL-24 Захтев за издавање/проширење ауторизације испитивача (хеликоптер)
 8. PEL-25 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу (хеликоптер)
 9. PEL-26 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (хеликоптер)
 10. PEL-27 Захтев за продужење/обнову важења инструкторског овлашћења (хеликоптер)
 11. PEL-29 Захтев за продужење важења ауторизације испитивача (хеликоптер)
 12. PEL-100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 13. PEL-201 Пријава за полагање теоријског испита (хеликоптер)
 14. PEL-202 ATPL Пријава за полагање практичног испита за ATPL(хеликоптер)
 15. PEL-202 ATPL/IR Пријава за полагање практичног испита за ATPL/IR (хеликоптер)
 16. PEL-202 CPL Пријава за полагање практичног испита за CPL (хеликоптер)
 17. PEL-202 FI Пријава за полагање практичног испита за инструктора(хеликоптер)
 18. PEL-202 IR Пријава за полагање практичног испита за IR (хеликоптер)
 19. PEL-202 MPH Пријава за полагање практичног испита за упис хеликоптерa са више пилотом
 20. PEL-202 PPL Пријава за полагање практичног испита за PPL (хеликоптер)
 21. PEL-202 SPH Пријава за полагање практичног испита за упис хеликоптерa са једним пилотом
 22. PEL-203 CPL Извештај са практичног испита за CPL(H)
 23. PEL-203 FI Извештај са практичног испита за FI(H)
 24. PEL-203 IR Пријава за полагање практичног испита за IR(Хеликоптер)
 25. PEL-203 MPH Извештај са практичног испита за MPH
 26. PEL-203 PPL Извештај са практичног испита за PPL(H)
 27. PEL-203 SPH Извештај са практичног испита за SPH
 28. PEL-204 Пријава за стицање/проширење/обнову посебног овлашћења испитивача (хеликоптер)
 29. PEL-205 Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења (хеликоптер)
 30. PEL-206 Захтев за замену националне дозволе у JAR-FCL дозволу (хеликоптер)
 31. PEL-207 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (хеликоптери)
 32. PEL-208 Захтев за ауторизацију инструктора теориjске наставе
 33. PEL-209 Захтев за ванаеродромско слетање и полетање хеликоптера 

Правилници

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота авиона
 2. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота хеликоптера
 3. Правилник о утврђивању здравствене способности летачког особља у цивилном ваздухопловству
 4. Правилник о дозволи инжењера летача и центрима за обуку
 5. Правилник о дозволама пилота параглајдера и центрима за обуку
 6. JAR-FCL 2 Секција 2
 7. Сценарији за замену националне у JAR-FCL2 дозволе
 8. Упутство за замену националне у ЈAR-FCL дозволе

Центри за обуку

 1. PEL-N150 Захтев за регистрацију организације за обуке - PPL
 2. PEL-N151 Захтев за регистрацију организације за обуке
 3. PEL-N152 Центар за обуку - инспекцијски извештај
 4. PEL-N153 Уверење о оспособљености
 5. PEL-N154 Захтев за одобрење програма обуке - овлашћење за летење на класи/типу
 6. PEL-602 Захтев измену оперативног приручника и приручника о обуци
Испити
Теоријски испити
 1. Распоред за 2017. годину и упутство за полагање теоријских испита
 2. Прилог о дистрибуцији питања и дужини трајања теориjских питања
 3. Комуникације
 4. Људске могућности и ограничења
 5. Метеорологија
 6. Навигација
 7. Оперативне процедуре
 8. Перформансе лета
 9. Познавање ваздухоплова
 10. Теорија летења
 11. Ваздухопловни прописи
Практични испити
 1. Практични испит - АТPL(H) и TR(MPH)
 2. Практични испит - CPL(H)
 3. Практични испит -PPL(H)
 4. Практични испит -IR(H)
 5. Практични испит - CAT II и III
 6. Практични испит -FI(H)
 7. Практични испит - SE и ME за SPH
Испитивачи
 1. Директива о категоријама, процедури одлучивања приликом издавања, проширења, продужењу важности, обнови и одузимању ауторизације испитивача (авион/хеликоптер)
 2. Приручник за испитиваче у лету
 3. Листа овлашћених испитивача