Сертификација инструктора у области обезбеђивања обавиће се почев од 03. јуна 2021.године, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  Нови термин априлског испитног рока биће спроведен у периоду од 23. априла до 29. априла 2021. године (не рачунајући дане викенда) Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  Термини редовне сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству су одложени и одржаће се у периоду од 20.04. - 22.04.2021. године  Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења   

PART-FCL

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-20 - Захтев за трансфер дозволе/овлашћења (хеликоптер);
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-21 - Захтев за издавање/дозволе/овлашћења за инструментално летење/овлашћења за летење на типу (хеликоптер);
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-22 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (хеликоптер);
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-23 - Захтев за издавање додатних овлашћења/ауторизације (хеликоптер);
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-24 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (хеликоптер);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-25 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу (хеликоптер);
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-26 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (хеликоптер);
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-27 - Захтев за продужење/обнову важења инструкторског сертификата (хеликоптер);
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-28 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (хеликоптер);
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-29 Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (Хеликоптер) у складу са FCL.910.FI (ц);
 11. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-101(H) - Пријава за полагање теоријског испита за пилоте хеликоптера;
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(H)&PPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за LAPL(H) и PPL(H);
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе CPL(H);
 15. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе АТPL(H);
 16. ДЦВ-PEL-ОБ-102 IR(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења IR(H);
 17. ДЦВ-PEL-ОБ-102(SPH&MPH) - Пријава за стицање овлашћења за летење на типу хеликоптера;
 18. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на хеликоптеру;
 19. ДЦВ-PEL-ОБ-104(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача;
 20. ДЦВ-PEL-ОБ-105(H) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења;
 21. ДЦВ-PEL-ОБ-106(H) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у PART-FCL дозволу;
 22. ДЦВ-PEL-ОБ-107(H) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1.

Правилници, Упутства, Инструкције и Оперативна обавештења

 1. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља („Службени гласник РС“, број 60/19);
 2. Прихватљиви начини усаглашавања;
 3. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења;
 4. Упутство за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 у Р. Србији;
 5. Изјава о оспособљености за летење у скаду са навигационим поступцима заснованим на могућностима ваздухоплова (PBN);
 6. OAM-01-2017 - Валидација Part - FCL дозвола;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Семинар за испитиваце;
 9. OAM-02-2018 - Потврда о обнови овлашћења;
 10. OAM-03-2018 - Најава курса-Овлашћени ценлри за обуку пилота, кабинског особља, падобранаца и ваздухопловних диспечера;
 11. OAM-04-2018 - Безбедно корисцење ваздусногпростора;
 12. OAM-05-2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;
 13. OAM-06-2018 - Промене у вези организације и спровођења обука PBN поступака.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање и измену Потврде о праву на обучавање центра за обуку;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 Потврда о праву на обучавање;
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-801 - Захтев за увођење промена у центрима за обуку (АТО).

Испити

Теоријски испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 2. Упусто за полаганје теоријских испита;
 3. Ваздухопловни прописи;
 4. Опште познавање ваздухоплова;
 5. Перформансе и планирање лета;
 6. Људске могућности;
 7. Метеорологија;
 8. Навигација;
 9. Оперативне процедуре;
 10. Теорија летења;
 11. Комуникације.

Практични испити

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-103 (H) - Извештај са провере практичне обучености,практичног испита и провере стручности на хеликоптерима;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-103CPL(H) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе CPL(H);
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-103IR(H) - Извештај са практичног испита за стицање овлашћења IR(H);
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-103PPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe PPL(H);
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-103LAPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe LAPL(H);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на хеликоптеру;
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-103E(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.

Испитивачи 

 1. Упуство за Part - FCL испитиваче;
 2. Директива о категоријама, процедури одлучивања приликом издавања, проширења, продужењу важности, обнови и одузимању ауторизације испитивача (авион/хеликоптер);
 3. Приручник за испитиваче у лету;
 4. Листа овлашћених испитивача;
 5. Листа страних испитивача;
 6. Листа овлашћених испитивача за спровођење процене за PBN права; 
 7. Листа овлашћених испитивача за спровођење процене знања енглеског језика