Безбедносна наредба број 03/2021 која се односи на ограничења у коришћењу ваздушног простора у ширем рејону Београда у периоду од 10.10.2021. године до 15.10.2021. године, налази се на линку  Oбавештење за све оператере беспилотних ваздухоплова налази се на линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

PART-FCL

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-020 - Захтев за прихватање дозволе/овлашћења (хеликоптер);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-021 - Захтев за издавање/дозволе/овлашћења за инструментално летење/овлашћења за летење на типу (хеликоптер);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-022 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (хеликоптер);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-023 - Захтев за издавање додатних овлашћења/ауторизације (хеликоптер);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-024 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (хеликоптер);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-025 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу (хеликоптер);
 7. ДЦВ-ОВДА-ОБ-026 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (хеликоптер);
 8. ДЦВ-ОВДА-ОБ-027 - Захтев за продужење/обнову важења инструкторског сертификата (хеликоптер);
 9. ДЦВ-ОВДА-ОБ-028 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (хеликоптер);
 10. ДЦВ-ОВДА-ОБ-029 Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (Хеликоптер);
 11. ДЦВ-ОВДА-ОБ-030 - захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на уређају за симулирано летење (хеликоптер)
 12. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 13. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-101(H) - Пријава за полагање теоријског испита за пилоте хеликоптера;
 15. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(H)&PPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за LAPL(H) и PPL(H);
 16. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе CPL(H);
 17. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе АТPL(H);
 18. ДЦВ-PEL-ОБ-102 IR(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења IR(H);
 19. ДЦВ-PEL-ОБ-102(SPH&MPH) - Пријава за стицање овлашћења за летење на типу хеликоптера;
 20. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на хеликоптеру;
 21. ДЦВ-PEL-ОБ-104(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача;
 22. ДЦВ-PEL-ОБ-105(H) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења;
 23. ДЦВ-PEL-ОБ-106(H) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у PART-FCL дозволу;
 24. ДЦВ-PEL-ОБ-107(H) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1.
 25. ДЦВ-PEL-ОБ 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита;

Правилници, Упутства, Инструкције и Оперативна обавештења

 1. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља („Службени гласник РС“, број 60/19);
 2. Прихватљиви начини усаглашавања;
 3. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења;
 4. Упутство за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 у Р. Србији;
 5. Изјава о оспособљености за летење у скаду са навигационим поступцима заснованим на могућностима ваздухоплова (PBN);
 6. OAM-01-2017 - Валидација Part - FCL дозвола;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Семинар за испитиваце;
 9. OAM-02-2018 - Потврда о обнови овлашћења;
 10. OAM-03-2018 - Најава курса-Овлашћени ценлри за обуку пилота, кабинског особља, падобранаца и ваздухопловних диспечера;
 11. OAM-04-2018 - Безбедно корисцење ваздусногпростора;
 12. OAM-05-2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;
 13. OAM-06-2018 - Промене у вези организације и спровођења обука PBN поступака.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање и измену Потврде о праву на обучавање центра за обуку;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 Потврда о праву на обучавање;
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-801 - Захтев за увођење промена у центрима за обуку (АТО).

Испити

Теоријски испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 2. Упусто за полаганје теоријских испита;
 3. Ваздухопловни прописи;
 4. Опште познавање ваздухоплова;
 5. Перформансе и планирање лета;
 6. Људске могућности;
 7. Метеорологија;
 8. Навигација;
 9. Оперативне процедуре;
 10. Теорија летења;
 11. Комуникације.

Практични испити

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-103 (H) - Извештај са провере практичне обучености,практичног испита и провере стручности на хеликоптерима;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-103CPL(H) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе CPL(H);
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-103IR(H) - Извештај са практичног испита за стицање овлашћења IR(H);
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-103PPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe PPL(H);
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-103LAPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe LAPL(H);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на хеликоптеру;
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-103E(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.