Имајући у виду безбедносну директиву Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја - ЕАСА, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је донео хитно ваздухопловно обавештење – NOTAM,  којим се забрањује коришћење ваздухоплова типа Boeing модел 737-8 МАX и 737-9 МАX за полетање и слетање на аеродроме у Републици Србији, као и за прелете у ваздушном простору Републике Србије. У регистру ваздухоплова који води Директорат цивилног ваздухопловства Репбулике Србије, нема уписаних ваздухоплова Boeing модел 737-8МАX и 737-9 МАXРедован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиПоступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

PART-FCL

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-20 - Захтев за трансфер дозволе/овлашћења (хеликоптер)
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-21 - Захтев за издавање/дозволе/овлашћења за инструментално летење/овлашћења за летење на типу (хеликоптер)
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-22 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (хеликоптер)
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-23 - Захтев за издавање додатних овлашћења/ауторизације (хеликоптер)
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-24 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (хеликоптер)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-25 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу (хеликоптер)
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-26 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (хеликоптер)
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-27 - Захтев за продужење/обнову важења инструкторског сертификата (хеликоптер)
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-28 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (хеликоптер)
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-29 Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (Хеликоптер) у складу са FCL.910.FI (ц)
 11. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-101(H) - Пријава за полагање теоријског испита за пилоте хеликоптера
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(H)&PPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за LAPL(H) и PPL(H)
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе CPL(H)
 15. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе АТPL(H)
 16. ДЦВ-PEL-ОБ-102 IR(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења IR(H)
 17. ДЦВ-PEL-ОБ-102(SPH&MPH) - Пријава за стицање овлашћења за летење на типу хеликоптера
 18. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на хеликоптеру
 19. ДЦВ-PEL-ОБ-104(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача
 20. ДЦВ-PEL-ОБ-105(H) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења
 21. ДЦВ-PEL-ОБ-106(H) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у PART-FCL дозволу
 22. ДЦВ-PEL-ОБ-107(H) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1 

Правилници

 1. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13 и 61/15 ) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 и 445/2015
 2. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.
 3. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-FCL
 4. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-FCL- Измена 1
 5. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA
 6. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 1
 7. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 2
 8. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 3
 9. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења
 10. Упутство за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 у Р. Србији
 11. Изјава о оспособљености за летење у скаду са навигационим поступцима заснованим на могућностима ваздухоплова (PBN)

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање и измену Потврде о праву на обучавање центра за обуку
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 Потврда о праву на обучавање
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-801

Испити

  Теоријски испити

  1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2019.
  2. Упусто за полаганје теоријских испита
  3. Ваздухопловни прописи
  4. Опште познавање ваздухоплова
  5. Перформансе и планирање лета
  6. Људске могућности
  7. Метеорологија
  8. Навигација
  9. Оперативне процедуре
  10. Теорија летења
  11. Комуникације

  Практични испити

  1. ДЦВ-PEL-ОБ-103 (H) - Извештај са провере практицне обучености,практичног испита и провере стручности на хеликоптерима
  2. ДЦВ-PEL-ОБ-103CPL(H) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе CPL(H)
  3. ДЦВ-PEL-ОБ-103IR(H) - Извештај са практичног испита за стицање овлашћења IR(H)
  4. ДЦВ-PEL-ОБ-103PPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe PPL(H)
  5. ДЦВ-PEL-ОБ-103LAPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe LAPL(H)
  6. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на хеликоптеру
  7. ДЦВ-PEL-ОБ-103E(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача

  Испитивачи 

  1. Директива о категоријама, процедури одлучивања приликом издавања, проширења, продужењу важности, обнови и одузимању ауторизације испитивача (авион/хеликоптер)
  2. Приручник за испитиваче у лету
  3. Листа овлашћених испитивача
  4. Листа страних испитивача