Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.07.2017 18:45:02

Од 01. јула 2017. године, у примени је промењени износ нове републичке административне таксе. Нови износ таксе је 830 дин, уместо досадашњих 800 дин. За СПИСА И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ. Детаљније у ПЛОВИДБЕНОСТИ/Административне таксе  

PART-FCL JAR-FCL1

Long Term Exemption List

Обрасци

 1. PEL-1 Захтев за издавање дозволе овлашћења за инструментално летење овлашћења за летење на типу/класи (авион)
 2. PEL-2 Захтев за издавање/проширење инструкторског овлашћења/ауторизације (авион)
 3. PEL-3 Захтев за издавање продужење обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион)
 4. PEL-4 Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (авион)
 5. PEL-5 Захтев за трансфер дозволе овлашћења (авион)
 6. PEL-6 Захтев за издавање дупликата дозволе летачког особља
 7. PEL-7 Захтев за издавање потврде о важењу дозволе/овлашћења (летачко особље)
 8. PEL-8 Захтев за издавање потврде о непроузроковању удеса/незгода (летачко особље)
 9. PEL-9 Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (авион)
 10. PEL-10 Захтев за уклањање ограничења сертификата инструктора летења на типу (авион) у складу са FCL 935 TRI
 11. PEL-11 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на класи једномоторних авиона
 12. PEL-12 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу/класи вишемоторних авиона
 13. PEL-13 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (авион)
 14. PEL-14 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења инструктора летења и инструктора инструменталног летења (авион)
 15. PEL-15 Захтев за уклањање ограничења са овлашћења инструктора летења (авион) у складу са JAR-FCL 1.325 (a)
 16. PEL-16 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења инструктора летења на типу (авион)
 17. PEL-17 Захтев за продужење/обнову важења овлашћења инструктора летења на класи (авион)
 18. PEL-18 Захтев за продужење/обнову важења ауторизације инструктора летења на уређају за симулирано летење (авион)
 19. PEL-19 Захтев за продужење важења ауторизације испитивача (авион)
 20. PEL-100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 21. PEL-101 Пријава за полагање теоријског испита (авион)
 22. PEL-102 ATPL Пријава за полагање практичног испита за ATPL(авион)
 23. PEL-102 CPL Пријава за полагање практичног испита за CPL(авион)
 24. PEL-102 FI Пријава за полагање практичног испита за инструктора(авион)
 25. PEL-102 IR Пријава за полагање практичног испита за IR(авион)
 26. PEL-102 MPA Пријава за полагање практичног испита за упис авиона са више пилотa
 27. PEL-102 PPL Пријава за полагање практичног испита за PPL(авион)
 28. PEL-102 SPA Пријава за полагање практичног испита за упис авиона са једним пилотом
 29. PEL-103 Извештај са испита за издавање ауторизације испитивача
 30. PEL-102 ARB&AS Пријава за полагање практичног испита(Акробатско летење и Авио-третирање)
 31. PEL-103 ARB&AS Извештај са практичног испита за посебне послове (Акробатско летење и Авио-третирање)
 32. PEL-103 CPL Извештај са практичног испита за CPL(A)
 33. PEL-103 FI Извештај са практичног испита за FI(A)
 34. PEL-103 IR извештај са практичног испита за овлашћење IR(A)
 35. PEL-103 MPA Извештај са практичног испита за MPA
 36. PEL-103 PPL Извештај са практичног испита за PPL(A)
 37. PEL-103 SPA Извештај са практичног испита за SPA(A)
 38. PEL-104 Пријава за стицање/проширење/обнову посебног овлашћења испитивача (авион)
 39. PEL-105 Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења (авион)
 40. PEL-106 Захтев за замену националне дозволе у JAR-FCL дозволу (авион)
 41. PEL-107 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (авиони)
 42. PEL-108 Захтев за ауторизацију инструктора теориjске наставе
 43. PEL-109 Потврда о налету са инстурктором за TRI (авион) (JAR-FCL 1.365(a)(4)&(b)(3))
 44. PEL-N159 Захтев за издавање/обнову одобрења за употребу уређаја за симулирање лета (УСЛ)

Правилници

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота авиона
 2. Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота хеликоптера
 3. Правилник о утврђивању здравствене способности летачког особља у цивилном ваздухопловству
 4. Правилник о дозволи инжењера летача и центрима за обуку
 5. Правилник о дозволама пилота параглајдера и центрима за обуку
 6. JAR-FCL 1 Секција 2
 7. JIP поглавље 12
 8. Сценарији за замену националне у JAR-FCL1 дозволе
 9. Упутство за замену националне у ЈAR-FCL дозволе

Центри за обуку

 1. PEL-N150 Захтев за регистрацију организације за обуке - PPL
 2. PEL-N151 Захтев за регистрацију организације за обуке
 3. PEL-N152 Центар за обуку - инспекцијски извештај
 4. PEL-N153 Уверење о оспособљености
 5. PEL-N154 Захтев за одобрење програма обуке - овлашћење за летење на класи/типу
 6. PEL-602 Захтев измену оперативног приручника и приручника о обуци
 7. PEL-611 Сагласност за прелазак у други центар за обуку
 8. Листа овлашћених центара за обуку

Испити

Теоријски испити
 1. Распоред за 2017. годину и упутство за полагање теоријских испита
Књиге питања PPL(A) - Српски Књиге питања PPL(A) - Енглески
 1. Ваздухопловни прописи
 2. Познавање ваздухоплова
 3. Перформансе лета и планирање
 4. Људске могућности и ограничења
 5. Метеорологија
 6. Навигација
 7. Оперативне процедуре
 8. Теорија летења
 9. Комуникације (радио-телефонија)
 1. Ваздухопловни прописи - Aviation Law
 2. Познавање ваздухоплова - Aircraft general knowledge
 3. Перформансе лета и планирање - Flight planning and monitoring
 4. Људске могућности и ограничења -Human Performance and Limitations
 5. Метеорологија - Meteorology
 6. Навигација - Navigation
 7. Оперативне процедуре - Operational procedures
 8. Теорија летења - Principles Of Flight
 9. Комуникације (радио-телефонија - Communications
Књига питања за стицање дозволе транспортног пилота авиона (ATPL(A))
 1. Књига питања из енглеског језика са употребом ваздухопловних израза
Практични испити - Обрасци
 1. Практични испит - АТPL (А)
 2. Практични испит - CPL (А)
 3. Практични испит - PPL(A)
 4. Практични испит - IR(A)
 5. Практични испит - FI(A)
 6. Практични испит - SPA
Испитивачи
 1. Директива о категоријама, процедури одлучивања приликом издавања, проширења, продужењу важности, обнови и одузимању ауторизације испитивача (авион/хеликоптер)
 2. Приручник за испитиваче у лету
 3. Листа овлашћених испитивача