Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.11.2018 23:15:23

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

PART-FCL

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-1 - Захтев за издавање дозволе/овлашћења за инструментално летење/ овлашћења за летење на типу/класи (авион)
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-2 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (авион)
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-3 Захтев за издавање/продужење/обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион)
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-4 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (авион)
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-5 - Захтев за трансфер дозволе/овлашћења (авион)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-6 - Захтев за издавање дупликата дозволе летачког особља
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-7 - Захтев за издавање потврде о важењу дозволе овлашћења (летачко особље)
 8. PEL-103 ARB&AS Извештај са практичног испита за посебне послове (Акробатско летење и Авио-третирање)
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-8 - Захтев за издавање потврде о непроузроковању удеса незгода (летачко особље)
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-9 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (авион)
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-10 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења на типу (авион) у складу са FCL. 935.TRI
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-11 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на класи једномоторних авиона
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-12 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу класи вишемоторних авиона
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-13 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (авион)
 15. ДЦВ-PEL-ОБ-14 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења и инструктора инструменталног летења (авион)
 16. ДЦВ-PEL-ОБ-15 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (авион) у складу са FCL. 910.FI (ц)
 17. ДЦВ-PEL-ОБ-16 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на типу (авион)
 18. ДЦВ-PEL-ОБ-17 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на класи (авион)
 19. ДЦВ-PEL-ОБ-18 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на уређају за симулирано летење (авион)
 20. ДЦВ-PEL-ОБ-101(A) - Пријава за полагање теоријског испита за пилоте авиона
 21. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(A)&PPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за LAPL(A) и PPL(A)
 22. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе CPL(A)
 23. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе АТPL(A)
 24. ДЦВ-PEL-ОБ-102 EIR&IR(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења IR и EIR
 25. ДЦВ-PEL-ОБ-102MR(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање MR
 26. ДЦВ-PEL-ОБ-102(SPA&MPA) - Пријава  за стицање овлашћења за летење на типу/класи авиона
 27. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(A) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на авиону
 28. ДЦВ-PEL-ОБ-104(A) - Пријава за процену оспособљености  за стицање сертификата  испитивача
 29. ДЦВ-PEL-ОБ-105(A) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења (авион)
 30. ДЦВ-PEL-ОБ-106(A) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у  PART-FCL дозволу (авион)
 31. ДЦВ-PEL-ОБ-106 - Захтев за конверзију националних JAR неусагласених овлашћења,сертификата и оспособљења у PART FCL дозволу
 32. ДЦВ-PEL-ОБ-107(A) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству  издатe у складу са ICAO ANNEX 1  (авиони)
 33. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 34. ДЦВ-PEL-ОБ-108 - Захтев за проверу услова за валидацију PART-FCL дозволе

Правилници

 1. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13 и 61/15 ) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 и 445/2015
 2. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.
 3. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-FCL
 4. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-FCL- Измена 1
 5. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA
 6. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 1
 7. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 2
 8. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 3
 9. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења
 10. Упутство за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 у Р. Србији
 11. Изјава о оспособљености за летење у скаду са навигационим поступцима заснованим на могућностима ваздухоплова (PBN)

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање и измену Потврде о праву на обучавање центра за обуку
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 Потврда о праву на обучавање
 8. Листа овлашћених центара за обуку
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-801

Испити

  Теоријски испити

  1. Распоред полагања теоријских испита у 2018. години 
  2. Ваздухопловни прописи
  3. Опште познавање ваздухоплова
  4. Перформансе и планирање лета
  5. Људске могућности
  6. Метеорологија
  7. Навигација
  8. Оперативне процедуре
  9. Теорија летења
  10. Комуникације

  Практични испити - Обрасци

  1. ДЦВ – PEL - ОБ – 103 (MPA&SP – HP complex)
  2. ДЦВ-PEL-ОБ-103(SPA&SP-HPA non-complex) - Извештај са провере практицне обучености, практичног испита и провере стручности на авиону
  3. ДЦВ-PEL-ОБ-103CPL(A) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе CPL(A)
  4. ДЦВ – PEL - ОБ – 103IR(A)
  5. ДЦВ-PEL-ОБ-103PPL(A) – Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe PPL(A)
  6. ДЦВ-PEL-ОБ-103LAPL(A) – Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe LAPL(A)
  7. ДЦВ-PEL-ОБ-103EIR(A) - Извештај са практичног испита за EIR(A)
  8. ДЦВ-PEL-ОБ-103МR(A) - Извештај са практичног испита за МR(A)
  9. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(A) - Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на авиону
  10. ДЦВ-PEL-ОБ-103E(A) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача

  Спровођење испита из енглеског језика

  1. Листа центара за спровођење испита из енглеског језика
  2. ДЦВ-PEL-ОБ-3 Захтев за издавање/продужење/обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион)

  Испитивачи

  1. Директива о категоријама, процедури одлучивања приликом издавања, проширења, продужењу важности, обнови и одузимању ауторизације испитивача (авион/хеликоптер)
  2. Приручник за испитиваче у лету
  3. Листа овлашћених испитивача
  4. Листа страних испитивача
  5. Листа овлашћених испитивача за процену PBN права