Имајући у виду безбедносну директиву Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја - ЕАСА, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је донео хитно ваздухопловно обавештење – NOTAM,  којим се забрањује коришћење ваздухоплова типа Boeing модел 737-8 МАX и 737-9 МАX за полетање и слетање на аеродроме у Републици Србији, као и за прелете у ваздушном простору Републике Србије. У регистру ваздухоплова који води Директорат цивилног ваздухопловства Репбулике Србије, нема уписаних ваздухоплова Boeing модел 737-8МАX и 737-9 МАXРедован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиПоступак сертификације одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловству почиње 21. фебруара 2019. године у просторијама Директората.Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтев Директорату најкасније до 19. фебруара 2019. године.Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештења о сертификацији одговорних руководиоца за обезбеђивање у ваздухопловствуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

PART-FCL

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-5 - Захтев за трансфер дозволе PART-FCL (aвиони)
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-1 - Захтев за издавање дозволе/овлашћења за инструментално летење/ овлашћења за летење на типу/класи (авион)
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-2 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (авион)
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-3 Захтев за издавање/продужење/обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион)
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-4 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (авион)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-5 - Захтев за трансфер дозволе/овлашћења (авион)
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-6 - Захтев за издавање дупликата дозволе летачког особља
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-7 - Захтев за издавање потврде о важењу дозволе овлашћења (летачко особље)
 9. PEL-103 ARB&AS Извештај са практичног испита за посебне послове (Акробатско летење и Авио-третирање)
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-8 - Захтев за издавање потврде о непроузроковању удеса незгода (летачко особље)
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-9 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (авион)
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-10 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења на типу (авион) у складу са FCL. 935.TRI
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-11 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на класи једномоторних авиона
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-12 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу класи вишемоторних авиона
 15. ДЦВ-PEL-ОБ-13 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (авион)
 16. ДЦВ-PEL-ОБ-14 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења и инструктора инструменталног летења (авион)
 17. ДЦВ-PEL-ОБ-15 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (авион) у складу са FCL. 910.FI (ц)
 18. ДЦВ-PEL-ОБ-16 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на типу (авион)
 19. ДЦВ-PEL-ОБ-17 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на класи (авион)
 20. ДЦВ-PEL-ОБ-18 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на уређају за симулирано летење (авион)
 21. ДЦВ-PEL-ОБ-101(A) - Пријава за полагање теоријског испита за пилоте авиона
 22. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(A)&PPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за LAPL(A) и PPL(A)
 23. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе CPL(A)
 24. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе АТPL(A)
 25. ДЦВ-PEL-ОБ-102 EIR&IR(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења IR и EIR
 26. ДЦВ-PEL-ОБ-102MR(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање MR
 27. ДЦВ-PEL-ОБ-102(SPA&MPA) - Пријава  за стицање овлашћења за летење на типу/класи авиона
 28. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(A) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на авиону
 29. ДЦВ-PEL-ОБ-104(A) - Пријава за процену оспособљености  за стицање сертификата  испитивача
 30. ДЦВ-PEL-ОБ-105(A) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења (авион)
 31. ДЦВ-PEL-ОБ-106(A) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у  PART-FCL дозволу (авион)
 32. ДЦВ-PEL-ОБ-106 - Захтев за конверзију националних JAR неусагласених овлашћења,сертификата и оспособљења у PART FCL дозволу
 33. ДЦВ-PEL-ОБ-107(A) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству  издатe у складу са ICAO ANNEX 1  (авиони)
 34. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 35. ДЦВ-PEL-ОБ-108 - Захтев за проверу услова за валидацију PART-FCL дозволе

Правилници

 1. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13 и 61/15 ) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 и 445/2015
 2. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.
 3. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-FCL
 4. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-FCL- Измена 1
 5. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA
 6. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 1
 7. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 2
 8. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA Измена 3
 9. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења
 10. Упутство за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 у Р. Србији
 11. Изјава о оспособљености за летење у скаду са навигационим поступцима заснованим на могућностима ваздухоплова (PBN)

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање и измену Потврде о праву на обучавање центра за обуку
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 Потврда о праву на обучавање
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-801 - Zahtev za uvođenje promena u centrima za obuku (ATO)

Испити

   

  Теоријски испити

  1. Распоред полагања теоријских испита у 2019. години
  2. Упуство за полаганје теоријских испита
  3. Ваздухопловни прописи
  4. Опште познавање ваздухоплова
  5. Перформансе и планирање лета
  6. Људске могућности
  7. Метеорологија
  8. Навигација
  9. Оперативне процедуре
  10. Теорија летења
  11. Комуникације

  Практични испити - Обрасци

  1. ДЦВ – PEL - ОБ – 103 (MPA&SP – HP complex)
  2. ДЦВ-PEL-ОБ-103(SPA&SP-HPA non-complex) - Извештај са провере практицне обучености, практичног испита и провере стручности на авиону
  3. ДЦВ-PEL-ОБ-103CPL(A) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе CPL(A)
  4. ДЦВ – PEL - ОБ – 103IR(A)
  5. ДЦВ-PEL-ОБ-103PPL(A) – Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe PPL(A)
  6. ДЦВ-PEL-ОБ-103LAPL(A) – Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe LAPL(A)
  7. ДЦВ-PEL-ОБ-103EIR(A) - Извештај са практичног испита за EIR(A)
  8. ДЦВ-PEL-ОБ-103МR(A) - Извештај са практичног испита за МR(A)
  9. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(A) - Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на авиону
  10. ДЦВ-PEL-ОБ-103E(A) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача
  11. Izveštaj sa procene znanja engleskog jezika.

   

  Спровођење испита из енглеског језика

  1. Листа центара за спровођење испита из енглеског језика
  2. ДЦВ-PEL-ОБ-3 Захтев за издавање/продужење/обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион).

   

  Испитивачи

  1. Упуство за Part - FCL испитиваче;
  2. Приручник за испитиваче у лету;
  3. Листа овлашћених испитивача;
  4. Листа страних испитивача;
  5. Листа овлашћених испитивача за процену PBN права.