Влада Републике Србије 08.05.2020. године донела је Закључак којим препоручује авио-превозиоцима да због отказаних летова услед ванредних околности путницима издају ваучер на основу кога ће моћи да остваре своја права. Више информација у делу ОбавештењаСмернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења  Поводом сутуације проузроковане пандемијом вируса COVID-19 Европска комисија објавила је документ где се наводи да ће одштетни захтеви путника бити третирани у складу са ванредном ситуацијом, која ослобађа превозиоца обавезе исплате штете путницима. Више информација у делу Обавештења Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација   

PART-FCL

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-5 - Захтев за трансфер дозволе PART-FCL (aвиони);
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-1 - Захтев за издавање дозволе/овлашћења за инструментално летење/ овлашћења за летење на типу/класи (авион);
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-2 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (авион);
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-3 Захтев за издавање/продужење/обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион);
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-4 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (авион);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-5 - Захтев за трансфер дозволе/овлашћења (авион);
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-6 - Захтев за издавање дупликата дозволе летачког особља;
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-7 - Захтев за издавање потврде о важењу дозволе овлашћења (летачко особље);
 9. PEL-103 ARB&AS Извештај са практичног испита за посебне послове (Акробатско летење и Авио-третирање);
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-8 - Захтев за издавање потврде о непроузроковању удеса незгода (летачко особље);
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-9 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (авион);
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-10 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења на типу (авион) у складу са FCL. 935.TRI;
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-11 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на класи једномоторних авиона;
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-12 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу класи вишемоторних авиона;
 15. ДЦВ-PEL-ОБ-13 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (авион);
 16. ДЦВ-PEL-ОБ-14 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења и инструктора инструменталног летења (авион);
 17. ДЦВ-PEL-ОБ-15 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (авион) у складу са FCL. 910.FI (ц);
 18. ДЦВ-PEL-ОБ-16 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на типу (авион);
 19. ДЦВ-PEL-ОБ-17 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на класи (авион);
 20. ДЦВ-PEL-ОБ-18 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на уређају за симулирано летење (авион);
 21. ДЦВ-PEL-ОБ-101(A) - Пријава за полагање теоријског испита за пилоте авиона;
 22. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(A)&PPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за LAPL(A) и PPL(A);
 23. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе CPL(A);
 24. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе транспортног пилота авиона (АТPL(A));
 25. ДЦВ-PEL-ОБ-102 EIR&IR(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења IR и EIR;
 26. ДЦВ-PEL-ОБ-102MR(A) - Пријава за полагање практичног испита за стицање MR;
 27. ДЦВ-PEL-ОБ-102(SPA&MPA) - Пријава  за стицање овлашћења за летење на типу/класи авиона;
 28. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(A) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на авиону;
 29. ДЦВ-PEL-ОБ-104(A) - Пријава за процену оспособљености  за стицање сертификата  испитивача;
 30. ДЦВ-PEL-ОБ-105(A) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења (авион);
 31. ДЦВ-PEL-ОБ-106(A) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у  PART-FCL дозволу (авион);
 32. ДЦВ-PEL-ОБ-106 - Захтев за конверзију националних JAR неусагласених овлашћења,сертификата и оспособљења у PART FCL дозволу;
 33. ДЦВ-PEL-ОБ-107(A) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству  издатe у складу са ICAO ANNEX 1  (авиони);
 34. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 35. ДЦВ-PEL-ОБ-108 - Захтев за проверу услова за валидацију PART-FCL дозволе.

Правилници, Упутства, Инструкције и Оперативна обавештења

 1. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља („Службени гласник РС“, број 60/19);
 2. Прихватљиви начини усаглашавања;
 3. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења;
 4. Упутство за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 у Р. Србији;
 5. Изјава о оспособљености за летење у скаду са навигационим поступцима заснованим на могућностима ваздухоплова (PBN);
 6. OAM-01-2017 - Валидација Part - FCL дозвола;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Семинар за испитиваце;
 9. OAM-02-2018 - Потврда о обнови овлашћења;
 10. OAM-03-2018 - Најава курса-Овлашћени ценлри за обуку пилота, кабинског особља, падобранаца и ваздухопловних диспечера;
 11. OAM-04-2018 - Безбедно корисцење ваздусногпростора;
 12. OAM-05-2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;
 13. OAM-06-2018 - Промене у вези организације и спровођења обука PBN поступака.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање и измену Потврде о праву на обучавање центра за обуку;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 Потврда о праву на обучавање;
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-801 - Захтев за увођење промена у центрима за обуку (АТО).

Испити

 

Теоријски испити

 1. Измењени распоред полагањa теоријских испитa у 2020;
 2. Распоред полагања теоријских испита у 2020. години;
 3. Упуство за полаганје теоријских испита;
 4. Ваздухопловни прописи;
 5. Опште познавање ваздухоплова;
 6. Перформансе и планирање лета;
 7. Људске могућности;
 8. Метеорологија;
 9. Навигација;
 10. Оперативне процедуре;
 11. Теорија летења;
 12. Комуникације.

Практични испити - Обрасци

 1. ДЦВ – PEL - ОБ – 103 (MPA&SP – HP complex);
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-103(SPA&SP-HPA non-complex) - Извештај са провере практицне обучености, практичног испита и провере стручности на авиону;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-103CPL(A) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе CPL(A);
 4. ДЦВ – PEL - ОБ – 103IR(A);
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-103PPL(A) – Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe PPL(A);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-103LAPL(A) – Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe LAPL(A);
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-103EIR(A) - Извештај са практичног испита за EIR(A);
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-103МR(A) - Извештај са практичног испита за МR(A);
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(A) - Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на авиону;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-103E(A) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача;
 11. Izveštaj sa procene znanja engleskog jezika.

 

Спровођење испита из енглеског језика

 1. Листа центара за спровођење испита из енглеског језика;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-3 Захтев за издавање/продужење/обнову додатних овлашћења/ауторизације (авион).

 

Испитивачи

 1. Упуство за Part - FCL испитиваче;
 2. Приручник за испитиваче у лету;
 3. Листа овлашћених испитивача;
 4. Листа страних испитивача;
 5. Листа овлашћених испитивача за процену PBN права.
 6. Листа овлашћених испитивача за спровођење процене знања енглеског језика